През погледа на специалиста

Център за ранна интервенция на уврежданията, здравно, семейно консултиране и подкрепа

semeistvo-dete-52587-500x334Илияна Георгиева

 

Центърът се намира в двора на училище „Петър Берон”(новата детска градина)  и предлага безплатно за деца от 0 до 7г. и техните семейства следните услуги:

 • Ранна интервенция на уврежданията
 • Семейно консултиране и подкрепа
 • Здравни консултации за деца
 • Формиране и развитие на родителски умения
 • Допълнителна подготовка за равен старт в училище
 • Обучения за родители

Основният използван подход в центъра е семейно-ориентираният подход, който е иновативен за България. Той поставя във фокуса на работа не само детето, но и цялото семейство. Родителите имат възможност в партньорство със специалиста да определят приоритетите в развитието на своето дете и да работят за постигането на поставените от тях цели по отношение на подобряване състоянието на детето и създаване на подкрепяща среда. Преминава се от досегашния медицински модел на работа към социалния модел, който включва цялото семейство – подкрепа на родителите.

Услугите са мобилни и с превантивен характер, т.е. може да получите консултация от специалист или мобилна група от специалисти (педиатър, психолог, социален работник, кинезетерапевт) не само в центъра, но и:

 • у дома
 • в яслата
 • в родилното отделение
 • на детските площадки
 • други обществени среди

 

В центъра може да получите подкрепа и консултации от:

 • Социален работник – информира и оказва помощ на семейството по въпросите на социалните права и облекчения, предоставяни от държавата, насочване в услугите предлагани от центъра.
 • Психолог – от който да получите емоционална подкрепа, помощ във взаимоотношенията с детето, индивидулана работа с детето, както и консултации в общи родителски групи.
 • Педиатър – дава консултации за здравето на детето, дава препоръки по въпросите на дневния режим, храненето, съня и др.
 • Кинезитерапевт – оказва помощ на семейства на деца с двигателни нарушения или в риск от развитие на такива.
 • Юрист – дава правини консултации.
 • Медиатор – лице което ще ви насочи към специалистите.
 • Акушер гинеколог
 • Зъболекар
 • Мед. сестра

Кой може да се възползва от услугата?

 • деца с увреждания или в риск от развитие на увреждане, друга специална грижа, която влияе на развитието им, както и техните семейства
 • деца със здравословни проблеми и техните семейства,
 • деца с емоционални затруднения и техните семейства
 • деца с риск от забавяне, включително недоносени бебета, бебета с ниско тегло и такива с усложнения около раждането,
 • деца с риск от забавяне в развитието поради фактори на околната среда: социално слаби семейства, с ниска степен на формално образование, при случаи на домашно насилие,
 • деца без личен лекар, или чийто лекар не е педиатър
 • деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност
 • безроботни и самотни родители
 • родители в рискова възраст
 • и други.

Центърът разполага със:

 • лекарски кабинет
 • стая за кинезетерапия
 • терапевтични кабинети
 • стая за групова работа с деца
 • стая за работа с родители

Услугите са насочени предимно към семействата с деца от 0 до 7г. Защо да се намесваме отрано? Какви са ползите?

 • Ползи за детето – най бързи темпове на развитие в началния етап на живота. Придобиване на знания и умения в най-сензитивния период на детето.
 • Ползи за родителите – могат да придобият представите за себе си и отношението си към детето, да имат повече информация и умения да подпомагат развитието му.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close