Седмицата

Къде са 20 – те милиона на „Борико 2007”АД?

Без решение приключиха разискванията относно съдбата на „Борико 2007” АД, които бяха поставени на дневен ред на сесията през миналата седмица. На 26-ти септември предстои да се проведе Общо събрание на дружеството, в което Общината има 25% участие. По тази причина съветниците упълномощиха представителя в общинското дружество  вв за начина, по който да гласува. Заложено в дневния ред е приемане на годишните отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и разпределяне на дивидентите. Отчет за внесения уставен капитал на стойност 20 млн.лв. поискаха като допълнение от Сдружение „Самоковци за Самоков”. „Искаме да знаем какво ще се случва с тези 20 млн. лева през следващите четири години” – мотивираха се те . В ръководния орган на дружеството влизат Христо Ковачки, Милен Влашки и Бранимира Борисова.
Представители на  дружеството, притежател на основния капитал поискаха да бъде приет нов акционер в „Борико 2007” АД на мястото на „Ел Ем Импекс”. Имаше изразено желание от страна на потенциалния инвеститор „Лендитур” ЕООД за  разсрочено плащане на непогасените от „Ел Ем Импекс” вноски за период от 12 месеца. По закон обаче акциите трябва да бъдат предложени първо на другия собственик  – в случая Община Самоков. Според изнесените по време на обсъжданията данни, просрочените задължения възлизат на сумата от около 5 438 250 лв. През изминалата година дружеството не е реализирало приходи от продажба, само от лихви. Наличните суми са предоставени като кредит. В Счетоводния баланс няма данни на кого, за какъв период и при какви условия (предмет, лихва, обезщетение) са предоставени тези заеми, какви са начислените лихви за периода на заема и получени ли са, с разпореждане на кого са получени. От информация, предоставена от кмета Владимир Георгиев стана ясно, че има подадено уведомление за освобождаване от Бранимира Борисова – представител на Община Самоков в дружеството, което до момента все още не е разгледано. 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close