Седмицата

Тръгнаха проектите за Искровете

SelaАнелия Балабанова

На  30-ти януари, петък,  кметът Владимир Георгиев подписа договор с фирма „РЕКО Инженеринг” ЕООД за  изготвяне на инвестиционен проект и идейни проекти за „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията на селата  Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър в Община Самоков и изграждане на ПСОВ”. Реализацията му е в изпълнение на политиката на Общината за подобряване на жизнения стандарт на населението и опазване на околната среда.  С настоящото инвестиционно намерение се цели подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в селата Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър. Това са най-високо разположените населени места в общината и обхващат цял един район” – коментира кметът Вл. Георгиев и поясни, че за изготвянето на проектите Общината е заделила собствени средства – 51 хиляди лева и инициативата няма нищо общо с европейските програми.

В момента състоянието на водопроводната мрежа в четирите села е лошо, мрежата е амортизирана, често аварира, водоподаването не е на добро ниво, а като цяло системата генерира загуби на почти 60% вода. Предвид това, че районът има прекрасни условия за туризм е от съществено значение е да се решат тези важни инфраструктурни проблеми. Първата крачка е направена.

В изпълнение на дейностите по договора изпълнителят трябва да предостави качествен идеен проект, отговарящ на залегналото в Общинския план за развитие за реконструкция и доизграждане  на водоснабдителната и изграждане на канализационна мрежа на споменатите населени места, за да бъде изработен пълен и качествен последващ инвестиционен проект в работна фаза  „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията на селата Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър в Община Самоков и изграждане на ПСОВ”, отговарящ на всички изисквания. Проектната готовност е от изключителна важност, за да може на по следващ етап община Самоков да кандидатства за финансиране пред европейските програми и фондове. Подпис върху договора от името на възложителя положи кметът Вл. Георгиев, а в качеството си на изпълнител Вили Дашина – управител на „РЕКО Инженеринг” ЕООД. Фирмата съществува от 1996 г. и има значителен опит в проектирането на ВиК системи. Тя спечели обявената обществената поръчка измежду  шестима кандидати с предложената най-ниска цена и прецизно подготвена документация. В тримесечен срок  проектите за Искровете трябва да са готови.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close