Политика

Адв. Елена Милушева: „Решението на Административен съд – София област е неправилно и незаконосъобразно”

Анелия Балабанова

Eli (1)В края на 2015, буквално в последните дни на месец декември дойде новината, че може да  има касиране на изборите за общински съветници. Решението на Административен съд – София област хвърли в размисли и страсти самоковци. Най-вече по отношение на това дали има смисъл от подобно „повторно упражнение” и дали то би довело до генерална промяна и разместване на пластовете. Предлагаме ви гледната точка на адв. Елена Милушева – председател на ОИК-Самоков за отминалите местни избори. Докъде се простират правомощията и компетенциите? Злощастно стечение на обстоятелствата бяха злополучните протоколи в Ярлово? Можеше ли да бъде предотвратено подобно развитие на нещата? Какво да очакваме оттук нататък? Вижте в каква насока прави своите разсъждения на адв. Милушева. 

 

Г-жо Милушева, каква всъщност е новината от 22-ри декември ?

Първоинстанционният съд се е произнесъл с решение, според което отменя решение на ОИК  – номер 212, с което ние сме определили избора на общинските съветници за Самоков. Това решение на Административен съд – София област подлежи на обжалване от ОИК като страна и от всички заинтересовани лица. Това реално са всички избрани общински съветници, както и политическите партии, които са ги издигнали.

Може ли да поясните. Общинската избирателна комисия като орган ли обжалва или лично Вие, като неин председател?

ОИК винаги действа като колективен орган. Не действа еднолично в мое лице или в лицето на който и да е неин представител. Когато решението беше постановено и бяхме уведомени за него, се събрахме на заседание и го разгледахме. Всички присъстващи колеги – девет от  членовете на ОИК, единодушно решихме да обжалваме, тъй като сме на мнение, че решението е незаконосъобразно. Жалбата вече е подадена в законоустановения срок. Написана е от мен и от колегата Ваня Андреева, която е секретар на ОИК-Самоков и също е адвокат по професия.

С какво от постановеното съдебно решение конкретно не сте съгласни и какви са ви мотивите?

Смятаме, че решението на съда е неправилно и незаконосъобразно, защото по наше мнение събраните  доказателства не  сочат, че в хода на провеждане на изборния процес и при вземането на  решението от страна на ОИК-Самоков  са допуснати нарушения на правилата, които да са довели до промяна на крайния резултат. Принципно във всяка една процедура могат да бъдат допуснати някакви нарушения. Но, те са основание за отмяна, само когато са от такова естество, че са в състояние да повлияят на крайния резултат. Несъответствие в процедурата, което не е толкова дълбоко, не прави решението незаконосъобразно. Това е нашето мнение.  Намираме, че решението на ОИК е законосъобразно макар, че се установи  несъответствие на резултатите, които сме отчели за секция 44 и действителните резултати, получени при  допуснатото от съда преброяване на бюлетините. Това е секцията в Ярлово, която за съжаление стана печално известна с лошия протокол, който са представили за изборите за общински съветници. Останалите протоколи са наред. При 68 секции, които ние имаме на територията на общината, смятаме, че единствено секция 44,при нарушенията, които са констатирани, нейният резултат не може да повлияе върху крайния резултат от изборите.

Всъщност определянето на резултата от изборите за общински съветници се състои от няколко етапа. Това са – определяне на всички действителни гласове подадени за общински съветници, което, свързано с броя на общинските съветници определя общинската избирателна квота. На тази база се изчислява колко партии преминават общинската избирателна квота и съответно участват в разпределението на мандатите. Следващият етап  е да се определи и броят на мандатите,  които на различните партии ще получат в общинския съвет и накрая избраните общински съветници. Тук е моментът да кажа, че установените – около 165 гласа разлика в Ярлово, дори да са подадени за една конкретна партия, а те не са, пак не биха повлияли нито върху общинската избирателна квота, нито върху броя на партиите, които влизат в Общинския съвет, нито върху броя на мандатите им.

Но може да рефлектира върху разпределението на преференциите, както и се получи…

При разпределението на преференциите случаят е особен, защото преразпределението на преференциите, което евентуално би могло да се направи, касае общинския съветник Георги Големинов и кандидата Ивалина Трендафилова. Д-р Трендафилова като кандидат за общински съветник е имала възможност да обжалва нашето решение, когато сме го произнесли. Тя обаче не го е обжалвала, т.е тя не е упражнила правото си  да търси защита на своите права. След като няма подадена жалба, то не би могло да се стигне до преразглеждане на преференциите и тя да стане общински съветник на мястото на Георги Големинов. Ако д-р Трендафилова беше обжалвала можех да коментирам основателна или не е нейната жалба. В случая такава жалба няма, а срокът е изтекъл още през месец ноември – 7 дни след като сме обявили нашето решение.

Можеше ли това нещо да бъде предотвратено?

От позицията на времето – след четири месеца разбира се, че е могло да бъде предотвратено. По отношение на конкретния ден и час мога да кажа, че това е протокол, който ние сме приели към 6.30ч. сутринта. Това е след 24 часа работа на абсолютно всички и тези двадесет и четири часа  са били изключително наситени – със събития, с умора и т.н. Случило се е. Такава е била ситуацията. Не мога да упрекна конкретния колега, който е приел този протокол.

Наистина ли е имало указания на ЦИК  са допускали приемане на протоколи с неточности?

Да. Ние сме ходили на обучение на Общинските избирателни комисии, което се проведе в София. Изрично ни беше казано – ОИК не брои бюлетини.  Те се броят единствено и само от СИК-овете,  от хората, които са там.Това беше указанието към  всички Общински избирателни комисии, не персонално към нас или пък за комисиите на София област.

Нарушенията, които се допускат са различни. Точно тази част от изборите – тази за общински съветници наистина е по-тежка и по-сложна заради преференциите. Членовете на секционните комисии  срещат трудности с тяхното отчитане. Те също се изморяват. Както ние сме били на работа 24 часа, така и те са били. При тях също настъпва умора и не всичко им е ясно. В един момент просто не успяват да вникнат в това, което вършат и да преценят откъде идва проблема, за да си го оправят.

Какво е Вашето мнение, свършиха ли си добре работата Секционните избирателни комисии?

Аз не смятам, че трябва да сме крайни в каквото и да било. Подборът на хората не е най-добрия, който би могъл да се направи. Включително и по отношение на членовете на СИК. Самите партии не разполагат с кой знае колко желаещи да бъдат членове на избирателните комисии, за да могат от тях да подберат действително хора, които са добре образовани, отговорни и са се занимавали с това, за да имат някакви представа. Всеки, който не се е занимавал, се изкушава от страни да дава съвет. Смятам, че в СИК би трябвало да има по-компетентни хора, но не смятам, че някой умишлено слага в комисиите неподготвени  хора. Допълнителни обучения може би биха компенсирали това, но никой не може да бъде заставен да дойде задължително и присъства на обучението. На мен ми беше изключително неприятно, когато в края на обучението, което ние проведохме на избирателните комисии и попитахме има ли някакви въпроси – и никой от нищо не се поинтересува. Без да бъде зададен нито един въпрос всички присъстващи напуснаха залата. Въпрос на лично отношение към това, което вършиш.

Така или иначе съдебното решение е факт. Какво следва оттук нататък?

Оттук нататък има обжалване. Ние сме обжалвали. Освен ОИК, която смята, че постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно, на същото мнение са и БДЦ-ВМРО, Реформаторският блок, БСП и Обединен блок на труда „Български лейбъристи”.  ГЕРБ, ДПС и „Самоковци за Самоков” не са обжалвали. Не мога да се ангажирам с прогноза за изхода на делото. На заседанието на Общинската избирателна комисия заедно с всички колеги съм гласувала да бъде подадена жалба, т.е. ние всички не сме съгласни с решението и го смятаме за неправилно. Решението на съда е достъпно на интернет страницата на АССО и всеки, който желае може да го прочете и може да се види, че няма нито един друг протокол, за който да е установено, че не отразява правилно вота на избирателите. Съдебно решение не следва да обосновава правните си изводи от само една секция. Човек като личност може да си прави свои персонални изводи, но правни изводи се правят въз основа на всички доказателства по делото.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close