ОбществоРегионалниСамоков

В конференция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ обсъдиха успешни европроекти в Самоков

Успешни европроекти в София област обсъдиха участниците в местната конференция по проекта “Европа на Балканите: Общо бъдеще”, която се състоя в пресклуба на БТА в Самоков.

Проектът “Европа на Балканите: Общо бъдеще” се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект “Европа в България: Общо бъдеще”. Сред целите на проекта са по-добро разбиране на ролята на политиката на сближаване, включително на Балканите; повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от ЕС чрез кохезионната политика; насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението ѝ на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване.

В конференцията участваха заместник-кметът на община Самоков Люба Кленова, експертът в Областния информационен център (ОИЦ) – София – град и София област Горан Беремлийски, Маргарита Минчева – заместник–кмет на община Костенец, и Красимира Костадинова – директор на дирекцията „Териториално селищно устройство“ в Община Самоков.

Община Самоков е реализирала редица успешни проекти в социалната сфера и услугите. Тяхното представяне направи заместник-кметът Люба Кленова. По думите ѝ те са насочени в три основни направления – за деца, за пълнолетни и за възрастни хора.

Тя уточни, че услугите за пълнолетни са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите им да водят самостоятелен живот, основан на социална работа към подкрепа на нуждаещите се за осъществяване на всекидневните им дейности.

Услугите за възрастни хора са за една от най-големите групи лица с потребности от социални услуги и съответно ангажират голяма част от ресурсите. На територията на общината функционират два дома за възрастни хора – в Самоков с капацитет 120 души и с. Ковачевци с 26 потребители. Те се помещават в самостоятелни сгради в добро състояние, осигурени с всички възможности за достъпна среда. В дома за стари хора в Самоков има отделение за лежащо болни, където се предоставя всекидневна медицинска помощ и наблюдение от специалисти. Дворното пространство се използва от възрастните хора. От две години към дома има изграден и външен фитнес. В момента в Дома в Ковачевци се внедряват мерки за енергийна ефективност по проект на норвежкия механизъм.

Заместник-кметът каза, че в община Самоков имат десет клуба на пенсионера, осигуряващи всекидневна възможност за социализация. Четири от тях са в града и по един – в селата.

Услугите, насочени към деца са няколко. Една от тях е Центърът за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 40 потребители. Средномесечната заетост е 38 души. Социалната услуга разполага със специализирано транспортно средство, с което се обхващат потребителите от цялата община. Има собствена сграда. Има оборудвано помещение с уреди за рехабилитация. Дневен център за деца и младежи е изграден и по програмата „Региони в растеж“. Капацитетът му е 20 потребители, заяви Кленова.

В Община Самоков са изградени и действат още Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, както и Център за обществена подкрепа.

Заместник-кметът отбеляза, че Община Самоков работи и по други социални услуги, сред които асистентска подкрепа, „Грижа в дома“, домашен социален патронаж, обслужващ над 180 души, лична помощ, „Топъл обяд“. Към Общината има назначени и трима здравни медиатори. Всички детски градини и училища са обезпечени с медицински специалисти и няма недостиг на такива специалисти.

Общата стойност на всички проекти в София област е приблизително 953 млн. лева. Сумата обхваща периода от 2014 г. до настоящия момент, каза Горан Беремлийски – експерт в Областен информационен център – София-град и София област. Броят на сключените договори е 1665. Това поставя областта на трето място сред останалите в Югозападния регион по обща стойност на сключени проекти.

Заместник–кметът на община Костенец Маргарита Минчева уточни, че през предходния период общината е усвоила значителни средства през Местната инициативна група. Осъществени са редица проекти в инфраструктурата. Община Костенец има успешно изпълнен проект „Грижа в дома“, насочен към деца, живеещи в трудни условия и социално изключване. Усилията през новия програмен период ще бъдат съсредоточени в повече проекти в социалната сфера. Общината изпълнява проект за предоставяне на обяд в шест населени места. Имат двама здравни медиатори и детска млечна кухня. Изпълнила е два проекта по Оперативната програма „Околна среда“ – за изграждане на компостери и рекултивация на общинско депо.

Красимира Костадинова – директор на дирекцията „Териториално селищно устройство“ в Община Самоков, представи успешно реализираните проекти в сферата на инфраструктурата, енергийната ефективност и др. Тя каза, че с европейски средства са изградени редица туристически обекти, междуселищни пътища. Подобрен е достъпът и до болнична помощ чрез подобряване на условията в сградата на общинската болница.

С проекта “Европа на Балканите: Общо бъдеще”, който БТА изпълнява с подкрепата на Европейската комисия, агенцията си поставя за цел да предоставя информация на обществеността и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване на Европейския съюз, както и да представя резултатите на местно ниво и изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз.

Откриващата конференция по проекта се състоя в края на миналата година в София. В периода до август т.г. БТА ще организира дискусии във всичките си пресклубове в страната и трансгранични конференции в съседни балкански страни.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close