Седмицата

Стартира акция на КАТ

В ход е традиционната акция на полицията „Ваканция! Да запа- зим живота на децата на пътя”. Тя ще се проведе в периода от 1-ви до 15-ти юни на територията на цяла- та Софийска област.

 

Целта на ежегодната иници- атива е ограничаване на пътно- транспортните инциденти с деца и юноши през лятната ваканция.

 

Анализите сочат, че през про- летно-летния период и след из- лизането на учениците в лятна ваканция значително нарастват опасностите за тежки пътнотранс- портни произшествия с деца и юноши.

 

Децата до 14-годишна възраст претърпяват най-често инциденти като пешеходци, когато са в игри навън, при неправилно и внезапно пресичане на платното и поради движение с превишена и несъо- бразена скорост на водачи в насе- лените места; децата и юношите от 10 до 17 години – като водачи на велосипеди, мотоциклети и мотопеди; 15-17-годишните заги- ват и получават травми най-често като пътници в автомобили и на двуколесни МПС, управлявани от възрастни и младежи.

 

През последните години е високо нивото на аварийността с неправоспособни водачи, вклю- чително с непълнолетни юноши. Важна съпътстваща причина за злополуките е липсващият роди- телски контрол над децата и юно- шите.

 

Друг сериозен проблем, от който следва високо ниво на по- страдалите при ПТП в страната, е неизползването на обезопасител- ните колани от преобладаващата част от пътниците на задните седалки в автомобилите, както и на обезопасителни системи за превоз на деца.

 

В хода на полицейската акция ще се извършва завишен преван- тивен контрол на уязвимите път- ни участъци с повишена концен- трация на ПТП с деца и юноши. С цел предотвратяване на инци- денти униформените служители ще реагират при всяко констати- рано рисково поведение и игри на непълнолетни по платното и в близост до него. Акцент ще бъде поставен и върху спазването на ограниченията на скоростта в на- селените места; на използването на предпазни каски и обезопаси- телни системи за превозване на деца. Регулярно този контрол ще се осъществява и с мобилните заснемащи системи. Санкции по Закона за движение по пътищата ще се налагат и на лица, предос- тавили управлението на МПС на неправоспособни.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close