Самоков

Сътрудничество между ПТГ „Никола Вапцаров” и Нов български университет

 

 На 30.11.2012 г. в ПТГ „Никола Вапцаров” се проведе среща между представители на Нов български университет и учители и ученици от гимназията. Повод за тази среща бе запознаване на самоковските възпитаници и техните преподаватели с договора за сътрудничество, който предстои да бъде сключен. Според него, бъдещите студенти от специалностите Компютърни технологии и Икономика и мениджмънт, ще имат право на акредитиране на голям брой предмети, изучавани по време на средното им образование. Това ще им даде уникален старт във висшето образование, тъй като учебните планове по много специалности се припокриват с тези, изучавани в НБУ. Освен това семестриалните такси, които ще заплащат по време на следването си, ще бъдат редуцирани, съгласно акредитираните от университета дисциплини. Благодарение на тази възможност, самоковските ученици ще могат за по-кратко време да придобият бакалавърска степен, тъй като по думите на представителите на НБУ, ще могат да бъдат съкратени до 3 семестъра от обучението, което никак не е малко. Единственото условие за кандидатстването по тази програма е учениците да имат успех над 4.50. Освен това по време на следването си, бъдещите студенти ще имат право да запишат и втора специалност, напълно безплатно, което ще съкрати драстично цялостното финансова издръжка по време на ученето. От университета предлагат както редовно, така и дистанционно обучение. За специалностите от Департамента по телекомуникации, обучението е изцяло редовно.

Тази практика се прилага отскоро в университета, като нейната цел е, разбира се привличане на възможно най-много и най-качествени студенти от страната. Въпреки това училищата, с които НБУ осъществява подобна дейност никак не са много. За университета е много важно, учебните планове, изучавани в гимназиите да се припокриват до голяма степен с техните. На територията на цялата страна, за момента, те работят с от 6 до 8 подобни гимназии, и фактът, че ПТГ „Никола Вапцаров” е сред тях, може само да ни радва. За момента подобен тип обучение не се прилага в други висши учебни заведения, с изключение на Американския университет, където има подобна възможност за ученици от неговите колежи.

Друго нещо, което се предвижда в бъдещата съвместната дейност между двете учебни заведения е обмяна на информация, посредством гостуване на преподаватели от НБУ в самоковската гимназия, както и организирани посещения на нейни ученици в университета, където ще могат най-добре да се запознаят с учебните програми и планове на висшето училище.

До колко тази програма ще проработи и какъв ще бъде интереса от страна на учениците, ще видим още през следващата учебна година. Факт е обаче, че подобна възможност нямат много училища в България, и учениците от ПТГ „Никола Вапцаров” ще бъдат до голяма степен с едни гърди пред другите свои връстници, ако решат да се възползват от това споразумение.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close