Интервю

ПТГ „Никола Вапцаров” възвръща старите ценности на българщината в своите ученици

  Дълго време професионалната техническа гимназия „Никола Вапцаров” имаше славата на едно предимно мъжко училище, което учи своите възпитаници единствено на шлосерство, стругарство и електрообзавеждане. В годините на своето създаване, то може и да е било такова, но днес е носител на промяна и модернизация. В него учат толкова момчета, колкото и момичета. Ръководството и учителите постоянно мислят и внедряват нови дисциплини, които са изключително перспективни и осигуряват на учениците един наистина блестящ старт към висшето образование. Сградата е много добре поддържана. Влизайки в ПТГ „Никола Вапцаров” първото нещо, което ни посреща са портретите на будители и първоапостоли на българщината, както и ароматът на прясно боядисано помещение, в което ще се помещава новата компютърна зала, оборудвана изцяло с техника, сглобена от нейни ученици. За учебния процес, извънкласните дейности, ценностите на днешните ученици, както и бъдещите перспективи, разговаряме с директора на гимназията Георги Велев, който ръководи учебното заведение вече 8 години.

 Г-н Велев, има ли увеличаване на интереса от страна на учениците през последните години към ПТГ „Никола Вапцаров”?

  През последните години не само към нашата професионална техническа гимназия, но и в цяла Европа се наблюдава един интерес към техническото обучение и по-точно към висококвалифицираните кадри в областта на икономиката, високите технологии и екологията. Преди десетина години, ние подходихме към една бъдеща стратегия и се ориентирахме към такива специалности, които да предизвикат интерес и които имат голямо бъдеще. Мина времето на нискоквалифицираните специалности в сферата на обслужването. За да може държавата да се развива, са нужни специалности, които да дават знания на учениците в посочените по-горе области. Първоначално ние заложихме на една традиционна за нашето училище специалност – „Електрообзавеждане”, постепенно преминахме към „Горско и ловно стопанство”, което предполагаше работа с Националния парк „Рила”. Впоследствие се насочихме към високите технологии, най-вече в областта на компютърните технологии. Смея да твърдя, че нашите учители в момента подготвят едни от най-добрите специалисти в тази сфера, не само в Софийска област, но и в цялата страна. През последните години, децата ни показаха значителни успехи в национално ниво, с които друга гимназия трудно би могла да се похвали.

 Да разбираме ли, че това ви отличава от останалите гимназии в града – засиленото изучаване на дисциплини в областта на компютърните технологии и икономиката?

  Това, което ни отличава от другите гимназии, е разнообразието от специалности. В сравнение с останалите, може да се каже, че сме доста по-напред. Нашите ученици, завършвайки, получават трета степен на професионална квалификация. Това дава възможност някои от тях, кандидатствайки в университетите, да преминават директно във втори курс като студенти. Това стана възможно благодарение на договора за сътрудничество, който сключихме с Нов български университет. В цялата страна гимназиите, които дават подобен шанс са едва шест. Искам да подчертая, че с особена популярност през последните 5-6 години се ползва специалността „Икономика и мениджмънт”. В момента от тази дисциплина имаме формирани 5 класа – от 8-ми до 12-ти. В тях основно преобладават момичетата. Трябва да кажа, че броят на момчетата и момичетата, които учат при нас е равен. Много от родителите, тъй като не познават училището, предполагат, че след като става въпрос за техническа гимназия, тук преобладават момчетата. Идвайки в училището, те остават изненадани, че това съвсем не е така. Ние сме гимназия, която дава пълни и професионални знания в областта на икономиката, на всички наши възпитаници, които имат желание да я изучават.

 Разширеното изучаване на икономиката какви перспективи дава на вашите възпитаници?

  В тази специалност идват едни от най-добрите ученици от община Самоков. Откакто въведохме  прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език, децата ни показват отлични резултати. Две години подред в състезанията, организирани от „Джуниър Ачийвмънт”, наши ученици се класират на челни места в националните и европейски кръгове. В тази област училището ни е наградено със специален плакет. Освен в икономическите дисциплини, имаме сериозни успехи и сред учениците, които се обучават в сферата на компютърните техники и технологии. В тяхната практика сме включили вече и производство, като изградихме в почти всички училища и детски градини видеонаблюдение, както и озвучаване и училищен звънец в СОУ „Отец Паисий”. Също така създадохме видеонабюдение в полицията, както и в училището в Елин Пелин. Имаме и много покани от други училища в Софийска област, където да изградим подобни мрежи, но тъй като пътуването е сложно, не можем да откликнем за момента. Преди две години, също в часовете по практика, изграждахме и LCD телевизори с голям успех. Сега в момента, учениците от създадения Клуб по компютърна техника имат амбицията да направят нова компютърна зала като всички компютри ще бъдат изработени от самите тях. За целта сме поръчали частите, а сглобяването и настройките ще бъдат извършени тук. Към проект „Успех” предстои и изграждането на фотоволтаична централа, която да захранва част от видеонаблюдението и компютрите. Това ще бъде изградено също изцяло от нашите деца и техните учители. Така най-добре може да покаже какви знания и квалификация получават учениците тук.

 Освен традиционното обучение, на което залагате, какви са вашите извънкласни дейности и кръжоци?

  Искам да подчертая, че винаги с гордост говоря за нашите ученици. Това са деца, на които щом учителите подадат ръка, те веднага се отзовават. Благодарение на това в момента работим по два проекта на Министерство на образованието. Първият се нарича „Успех”.  По него имаме 13 клуба и секции, в които членуват повече от половината наши ученици. Една от секциите е „Народни танци и хореография”, съставена изцяло от момичета, като в бъдеще се надяваме и момчета да проявят интерес към нея. Специално за тази група сме поръчали традиционни народни носии. Друга секция е клубът „Гвардейски отряд”, който е един от символите на училището. За областта на краезнанието имаме две секции. При тях се изучава родолюбие и история на родния край. В тази посока предвиждаме една инициатива, която се зароди от наша изложба, показваща войнишките паметници в община Самоков. Идеята е през следващата година една от групите да се заеме с възстановяване на разрушените или занемарени войнишки паметници. Голям интерес сред учениците предизвика участието в театралната трупа, която също е обособена като отделна секция. Другият проект, по който работим е „Ученически и студентски практики”. Той е от тази година и е предназначен за професионални гимназии и висши учебни заведения. В него ние ще работим с най-големите работодатели в града, като целта е наши ученици да изкарат по 240 часа практика при тях, в реални условия. Тъй като това се прави за първа година, сме подбрали само 26 изявени ученици. Ако всичко мине добре, догодина ще включим по този проект и повече деца, тъй като интересът е много голям.
Като награди за положения труд, миналата година организирахме екскурзия на учениците до Солун, а тази година сме предвидили пътуване до Велико Търново.

 Вие, като директор на една от гимназиите в града, какво мислите за ценностите на съвременните ученици? Кои са днешните герои – Вазов и Ботев, или Азис и Кондьо?

  Радвам се, че ми задавате подобен въпрос. Това е една тема, която постоянно трябва да се повдига. За 20 години преход станаха много промени в ценностите на учениците. Във времето на чалгата, голяма част от децата се възпитаваха от улицата. Със сигурност мога да кажа, че през последните няколко години, това нещо се промени. Учениците променят своите ценности в положителна насока. Голяма роля тук оказват както родителите, така и обществото, тъй като е видно, че нещата не могат да продължават в тази насока. Нашата гимназия също работи усилено в тази област, като се стреми да възпитава по нов начин своите ученици. Твърдя, че няма друго учебно заведение, което толкова много да държи възпитаниците му да бъдат родолюбци и да милеят за българщината. В тази насока, за собствена сметка, организираме конкурси за есета и рисунки сред самоковските ученици, на различни патриотични теми, като последният беше насочен към годишнината от Балканската война и  битката при Булаир. Предвиждаме подобно нещо и за Деня на космонавтиката. Последните 5-6 години, след затварянето на военните поделения в града, нашето училище е в основата на честването на Булаирската битка. По този начин се възвръща родовата памет сред учениците, а и се възпитават в дух на родолюбие и патриотизъм. Няма ученик, който завършвайки нашата гимназия, да не знае емблематични български стихотворения. Също така ПТГ „Никола Вапцаров” беше едно от първите училища, които участваха в археологическите разкопки на „Шишманово кале” в помощ на  Общината и Историческия музей. Наша беше инициативата да поставим кръст там, който да свидетелства, че мястото е свързано пряко с българската история.

 Това ли е единственото нещо, с което ще привличате нови ученици в бъдеще? Имате ли намерение да въведете и нови специалности и дисциплини?

  През последните години интересът на самоковските ученици към нашето училище се засили значително, въпреки намаления брой на децата в община Самоков. Няма друго училище с такъв ръст по отношение на план-приема. В специалностите „Компютърни техники и технологии”, „Икономика и мениджмънт”, „Електрообзавеждане”, „Горско и ловно стопанство”, както и новата ни дисциплина „Банково дело”, той вече е запълнен. В тези специалности влизат отлични ученици, с което мога да се гордея, тъй като показват завиден успех на всички национални и международни състезания. Тази година имаме прием на три паралелки след седми клас с разширено изучаване на английски език, като в горните класове той се допълва и с изучаване на немски и руски език. Нашата нова специалност след седми клас е „Системно програмиране”, която е  изключително трудна. Въпреки това, тя е много търсена, тъй като гарантира отлични възможности за тези, които искат да продължат обучението си в техническите университети, както и реализация веднага след завършването й. Силен е интересът сред учениците, които идват при нас след осми клас. Те изучават същите специалности, но държат приравнителен изпит по английски език. Голямо облекчение за тези, които имат намерение да продължат обучението си във висшите училища е възможността, която споменах в началото, за признаване на част от предметите, които се изучават тук. В тази насока поддържаме отлични взаимоотношения с Нов български университет, Университета за национално и световно стопанство, Югозападния университет, Техническия университет, както и със Софийския университет. Всяка година преподаватели от тези университети гостуват при нас по един или друг повод и изказват възхищение от работата ни с учениците и възможностите, които даваме на нашите възпитаници.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close