Самоков

Протестиращите решиха – правят Обществен съвет

След като протестите намалиха силата си в Самоков също посоката се смени. В неделя в Младежкия дом се събра ядрото на организацията на протестите.

Те решиха единодушно, че трябва да се създаде Обществен съвет, който да има контролна функция  над Общинския съвет и над администрацията, като работата в него също е по групи.

Исканията на хората бяха обобщени в две направления – национални и местни. Срещите ще се провеждат регулярно, като ще се излъчват групи, които да присъстват на заседанията на Общинския съвет и впоследствие взетите решения ще се коментират.

Националните искания се оформиха в няколко точки.
Енергетика:
-възможност за избиране на енергиен доставчик;
-мораториум върху изпълнителните дела, свързани с ВИК и ЕРП-тата до изясняване на проблема;
-плащане само и единствено на дневна и нощна тарифа, отпадане на достъп и пренос;
-пускане на 3-ти и 4-ти реактор на АЕЦ „Козлодуй” и стартиране на процедура за пускането на 7-ми реактор;
-пълна проверка на ДКЕВР;
-50% – гражданско участие в ДКЕВР
Доходи:
-индексация на доходите 2 пъти годишно според инфлацията + ежегодно увеличение с мин. 50% до достигане на средно – европейските нива;
-повишение на детски надбавки, помощи, пенсии правопропорционално с доходите;
– да се намалят осигуровките – до достигането на средно – европейски заплати, както към работещия , така и към работодателя;
-без изплащане на осигуровки и помощи за родители без завършено средно образование и за деца непосещаващи училища и детски градини.
-заплатата на депутатите – не повече от 3 пъти средната за страната и отпадане на всякакви допълнителни пари за издръжка и разходи;
-без привилегии за бившите президенти;

Създаване на обществен съвет, за следене на съдебната власт и полицейските органи – различни хора с чисто съдебно минало да се избират на случаен принцип и да следят съдилища и полицейски управления различни от местоживеенето на въпросните граждани;
-облекчения за малкия и среден бизнес;
-да се намалят лихвите на банките. Лихвеният процент да бъде съобразен с основният лихвен процент на БНБ , който в момента е 0.01%!

Местните искания са насочени към територията на община Самоков

-ревизия на всички сделки в Общината от 1989 насам и понасяне на персонална отговорност за всички неизгодни сделки, концесии, обществени поръчки, всички продажби на общински земи и др.
-участие на граждани, освен в заседанията на Общинския съвет – и в комисиите, без право на глас като наблюдатели;
-ВИК-Самоков да стане общинско – и незабавно да бъде понижена цената на водата с поне 50%!
-Общинското лесничейство да търгува само и единствено с дърва за огрев и при това само и единствено с граждани (без фирми) с количества необходими за лична употреба! Да се позволява на фирми да участват за дървесина само след като бъдат задоволени всички нужди на местното население, като след добива да бъдат задължени да залесяват!

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close