Предприемачи

Професия превозвач

  Да превозваш пътници е едновременно отговорно и печелившо. Печелившо, защото иначе напливът при обявяване на обществена поръчка  за тази услуга не би бил толкова голям. Истина е, че има линии, които се предпочитани и такива, които никой не иска да поеме.
Една от най-добре обслужваните линии, като разписание, е Самоков – София.  През 30мин. можеш да стигнеш до столицата, но има и такива точки като Ярлово, Поповяне и Ковачеци – въобще цялата Палакария, които са обслужвани само от един автобус няколко пъти дневно. Ако си тръгнал за Ярлово, поне ще се нагледаш на останалите села, за да не забравиш как изглеждат.
  Да не говорим, че превозът към Ихтиман отдавна е станал седмичен. И това не е от вчера. Причината е в икономическата нерентабилност – от намаляването на пътникопотока следват всички други беди.
  Миналата седмица се обяви обществената поръчка за „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема, съгласно маршрутни разписания”. Преведено от административен език, това обхваща линиите от междуградския транспорт – София, Ихтиман, Костенец, Сандански и курсовете за селата в общината.
  Съвсем естествено залата побра много хора. И експерти, и превозвачи, които да отворят документацията. Сега прилагаме абсолютно точно част от текста за обществената поръчка. Крайният срок за обявяване на решението на комисията /състав: Васил Сайменов, Бранимира Бодурова, Мариана Вучова, Ангелина Вангелова/ ще бъде 31 март. Възможно е това да стане и по-рано. Ако има обжалване, това ще забави сключването на договорите.

„Условия за участие”-публикувано със съкращения, защото текстът е безумно дълъг /бел.ред./
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: • Участникът да притежава валидни застрахователни полици «Гражданска отговорност» на автобусите и «Злополука на пътници в обществения транспорт» на пътниците. Застраховките да са валидни към датата на отваряне на офертата и най-малко за срока на валидност на офертата за участие в процедурата…

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Участникът трябва да извършва превозите по автобусните линии от всяка обособена позиция с автобуси, които отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147, ал.1 от ЗДП и същите: – по обособена позиция № 1 – М2 и/или М3, клас І или ІІ, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 2 – М2 и/или М3, клас І, ІІ или В, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 3 – М2 и/или М3, клас І, ІІ, 2+1 рез. и В, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 4 – М2 и/или М3, клас І, ІІ или В, 4+1 резервен; – по обособена позиция № 5 – М2 и/или М3, клас І, ІІ или В, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 6 – М2 и/или М3, клас І, ІІ или В, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 7 – М2 и/или М3, клас І или ІІ, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 8 – М2 и/или М3, клас І или ІІ, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 9 – М2 и/или М3, клас І или ІІ, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 10 – М2 и/или М3, клас І, ІІ или В, 2+1 резервен; – по обособена позиция № 11 – М2, клас А или В, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 12 – М2, клас А или В, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 13 – М2 и/или М3, клас ІІ, ІІІ или В, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 14 – М2 и/или М3, клас ІІ, ІІІ или В, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 15 – М2 и/или М3, клас І или ІІ, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 16 – М2 и/или М3, клас І или ІІ, 1+1 резервен; – по обособена позиция № 17 – М2 и/или М3, клас І или ІІ, 1+1 резервен; – по обособени позиции от № 18 до № 38 – М2 и/или М3, клас ІІІ, 1+1 резервен; 2. Участникът следва да разполага със собствена или наета база за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им 3. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на обществената поръчка, който да отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси….”

  От цитираното става ясно, че предвид се взима всичко. Но реалността показва друго. Ненормално е да пътуваме към София в микробус, който всеки момент ще се разпадне, в който има пътници над допустимия брой и в който парното е невиждан лукс, а като години може да ти е батко. Има случаи, когато в автобуса лъха на нафта – т.е. своеобразно екопреживавяне, целият пушек е вътре. Също толкова ненормално е това да се случва по селата. Хората да пътуват прави, наблъскани като корнишони в буркан.  
Откъде идва парадоксът – от обжалването на част от процедурите от самите превозвачи. Колкото и нередовни да са те. Въпреки че съгласно изискванията, пейзажът би трябвало да е идеален, пътуването отдавна прилича на кошмар. Не можем да отречем, че има превозвачи, които са отличници по отношение на услугата, която предлагат. И когато се случи да се пътува с тях, това е истинско удоволствие.
Инвестициите откъм нови автобуси не се повдигат на дневен ред. Това го само правят частниците и то някои. Такива хора би трябвало да се поощряват, защото ако се водим само от социалния фактор, сигурно някой ден ще се вадим от деретата по пътищата.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close