Седмицата

Общината ще изгражда Център за настаняване от семеен тип

Проектът се реализира по Оперативна програма „Регионално развитие“2007-2013 и се финансира на 100% от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България. Общината не участва със съфинансиране.

На пресконференция представители на Община Самоков, начело с кмета Владимир Георгиев, представиха поредния успешен проект на вниманието на медиите и на обществеността.  Наименованието му е „ Осигуряване на  ефективна социална инфраструктура в община Самоков чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип“.

Това е много важен проект за община Самоков, защото той има своя предистория.  Ръководството на Общината е насочило усилията си към мащабна социална политика. „Ние работим по много социални програми и за нас беше предизвикателство да имаме и такива услуга. Имаше много проблеми заради избора  на мястото, където да бъде изграден центърът – дали се вписва в градската среда, но според мен, ние намерихме най-вярното решение. Училището „Никола Драмалиев  съществува от години и извършваше своята дейност,  но Държавата прекрати и премахна тази услуга. Най-естественото беше  на тази територия да изградим новата, по-модерна услуга.“ – каза кметът.

Амбициозното в проекта, както го определи градоначалникът, е било и това, че теренът не е общински и е трябвало да се прехвърли от  Регионален инспекторат по образование към Държавата, а тя да го прехвърли на община Самоков с решение на Министерски съвет.

Проектът стартита с подписване на договора за БФП на 22.08.2012 г.  и трябва да приключи на 22.08.2014 г.  Негов ръководител е инж. Румяна Драганова.

С него се цели осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и специално включване на всяко дете в естествената за него среда чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа. От реализиране на дейностите по него пряко помощ ще получат деца от 3 до 18-годишна възраст – 12 деца от специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца или младежи от общността по спешност  и персонал, който ще осигурява 24-часов режим на работа.

Сградата ще бъде двуетажна и разпределена на 3 жилищни зони, една административна и една зона за общо ползване.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close