Самоков

Общественото обсъждане на бюджета мина под засилен интерес

Много самоковци присъстваха  на обявеното обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2013.

В понеделник се проведе публично представяне на касовото изпълнение на бюджета до 31 декември 2012 и обсъждане на проекта за бюджет 2013. Общината отправи покана до всички граждани, които проявяват интерес да присъстват и да се включат в дискусията. За втора поредна година обсъждането на бюджета се приема с интерес от хората, което е показателно и от сериозното присъствие.

Присъстваха още второстепенни разпоредители с общинския бюджет, директори на училища, кметове на кметства, общински съветници.

Зам. – кметът Радослав Стойчев запозна присъстващите с касовото изпълнение на бюджет 2012. Към 31 декември той се изпълнява на 85,8 % или 19 703 227 лв. Преизпълнение има в собствените приходи –  от данъчни приходи в размер на 107 % и от неданъчни приходи – 104 %.

По разходната част за държавни дейности са разходени 86,6% от годишния план, а по местни дейности 85%. Капиталовата програма на общината е изпълнена на 58 % от годишния план. Общината приключва годината – в срочни банкови депозити общината разполага с 3, 5 млн. лв., в банкови депозити – 2 639 393 лв., по сметка 1 643 025 лв.

След отчета беше представен проектът за бюджет на общината за 2013 година. Основната цел на разработения проект е запазването на финансовата стабилност на общината и финансово обезпечаване на дейностите по образование, спорт, социални дейности и др., както и успешно планиране и прецизиране на инвестиционните намерения. В сравнение с миналогодишния бюджет, тази година се предвижда увеличение по отделните параграфи между 10 и 20 %. Най-сериозно увеличение има за строителство и благоустройствени дейности – с 67,17 % в сравнение с миналата година. Близо 10 млн. лв. са предвидени в сферата на образованието. Общият размер на бюджета за 2013 година е 25 826 940 лв. След представянето на проекта беше предоставена възможност за поставяне на въпроси и отправяне на предложения. Жителка на Доспей постави въпроса защо нейната улица не е включена за асфалтиране в капиталната програма, тъй като е ужасно състояние и тя е депозирала жалба. Кметът Георгиев отговори, че колкото е асфалтирано в Доспей през миналата година, във всички села взети заедно не е направено. Но с въпросната улица има и проблем от друго естество, който трябва да се реши. Общинският съветник Светлана Атанасова постави въпроса за предвиденото в капиталната програма за курорта Боровец.

Кметът отговори, че общината кандидатства с проект на стойност 3,5 млн. лв. за изграждане на канализацията и доизграждане на водопровод и този проект е на финален етап, но тъй като все още договорът не е подписан, не е заложено в бюджета. Другият въпрос, свързан с курорта, е изграждане на велоалея между Самоков и Боровец. От общината отговориха, че е възложено проучване за трасе на велоалеи, включително и вътре в курорта, но има проблем с реституирани имоти. Евентуално може да се реализира готовия проект за туристически път Самоков – Бела поляна.

Поставиха се въпроси за благоустрояване на парковите зони, изграждане на алеи на здравето. Част от тях могат да бъдат включени по новия проект за туристически маркетинг. Други предложения бяха направени за изграждане на детски и спортни площадки. В бюджет 2013 за тях са предвидени 100 хил.лв. Предвиждат се редица благоустройствени дейности като реконструкция на фонтани, изграждане на светещи фонтани в коритото на Искъра и др., които предизвикаха сериозен интерес.

Проектът за бюджета ще бъде разгледан и приет на февруарската сесия на ОбС.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close