Седмицата

Обсъждаха бюджетите на общинските предприятия

 

 На срещата присъстваха ръководствата на двете предприятия – Красимира Банова и Любослава Ярловска, представители на финансовия отдел на общината, кметът – Владимир Георгиев и заместник-кметовете му, председателя на ОбС Ирена Коцева и председателят на постоянната комисия по „Финанси и бюджет- Венета Галева.
  Банова представи какъв бюджет е имало предприятието за миналата година. Сумата възлиза на 594 хил. лв. като тук се включва издръжката на залата, заплати на служителите на предприятието, заплати на треньорите от ученическата спортна школа и субсидиите на клубовете. За тази година управителят предвижда икономии от външни услуги, консумативи – ток, вода, еленергия и от текущи ремонти. Предвижда се бюджетът на „Спортни имоти и прояви“ за 2013 да възлиза на 516 хил. лв. като на около 250 хил. лв. възлиза издръжката на спортната зала и заплатите на персонала. Останалите са за заплати на треньорите и субсидии за клубовете. Стана ясно, че тази година общинска администрация ще изиска от клубовете списъци с децата, които тренират там и този фактор ще се вземе предвид при разпределяне на субсидията. Приходите на предприятието възлизат на около 100 хил. лв. годишно. Красимира Банова каза, че очаква през тази година да се повишат приходите, тъй като залата ще има по-голяма  посещаемост, а след като и общинския хотел започна работа, това допълнително ще допринесе за заетостта на тренировъчните комплекси. Тя подчерта още, че трябва да се оборудват залите в административната част на залата и да се помисли за по-ефективното им използване. Приходите са основно от основната и тренировъчната зала.
  Общинския хотел работи по-малко от месец и по тази причина не може да се даде отчет за прихода и разхода му. За периода 21 до 31 декември хотелът е реализирал 306 нощувки на 170 туристи. За периода от 1 до 6 януари са реализирани 150 нощувки на 64 туристи. Любослава Ярловска даде план приход при прогнозна заетост на хотела от около 40 %, като сумата възлиза на 41 442 лв. Плануван месечен приход от баровете и ресторанта – 27 648 лв, от допълнителни услуги като конферентна зала, сейфове- 6 144 лв. и от спа центъра – 5 хил лв. Калкулиран в годишен план прогнозният приход възлиза на 964 хил. лв. Очаква се през първата година хотелът да постигне баланс между приходната и разходната част. Едва след като се разработи, да почне да отчита и печалба. Разходите възлизат на същата сума за първата година, като около 300 хил. лв. са заплатите на 50 души персонал. Най-голямото перо са разходите за доставки, горива и ел.енергия – 614 хил. лв.. Общо бе становището, че свързаността на хотела и спортната зала ще спомогне взаимно на двете предприятия за покачване на приходите. Предстои дискутираното да бъде оформено в проектобюджета за 2013 година и да залегне в приходната и разходната част.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close