Местен бизнес

Некачествените храни = дъмпинг на цени и нелоялна конкуренция

Д-р Николов, напоследък се обръща особено внимание върху качеството на храната. На какво се дължи това?

-След 2007 г. ,когато  България стана пълноправен член на Европейския съюз започна процес на адаптиране на националното и европейско законодателство, касаещо безопасността и качеството на храните. Във всички страни членки се работи по утвърдени стандарти , които определят качеството на хранителните продукти- IFS-интернешънъл фуд стандарт, BRS- бритиш ритейл стандарт и някои други. Тези стандарти гарантират качеството на произвежданите и предлагани в търговската мрежа храни. В нашата страна от 2010г. бяха въведени два стандарта за месни и млечни продукти, съответно -Стара планина и БДС- стандарти. След създаването на Българската агенция по безопасност на храните  –БАБХ през 2011г. бяха утвърдени браншови стандарти за хляб и брашно-“България” и за лютеница. Идеята е тази тенденция да продължи и за други групи храни, като разчитаме на инициативата на браншовите организации.

-Достатъчно качествени ли са хранителните продукти, които купуваме и консумираме?

-Продуктите, предлагани в търговската мрежа в страната са достатъчно качествени и безопасни. Говорим за онези, които са произведени от регламентирани производители и се предлагат в регистрирани обекти. За продукти, произведени в обекти извън цитираните никой не може да даде гаранции. Тук е огромната роля на гражданите- да купуват само от регистрирани обекти и своевременно да информират органите за контрол при съмнение за отклонение от изискванията.

-Какви биха били евентуалните последици- за хората и бизнеса?

-Нежеланите ефекти от консумацията на некачествени продукти са основно здравословни за онези,които ги консумират, а за бизнеса -дъмпинг на цени и нелоялна конкуренция.

-Какви мерки се предприемат от страна на Здравната инспекция?

-БАБХ в своята дейност извършва последователен и поливалентен контрол по цялата хранителна верига,с цел недопускане на пазара на опасни за населението хранителни продукти. На нарушителите се налагат сериозни финансови санкции, а в някои случаи се пристъпва и до затваряне на обектите. 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close