Криминални

Мерки срещу трафика

 

В началото на месец декември Фондация „Социален Консултативен Център – Самоков” започна работа по проект „Превенция на трафика сред младите ромски момичета от община Самоков – необходимо настояще, неизбежно бъдеще”.
Той е с продължителност 18 месеца и се финансира от германския комитет «Световен ден на молитвата».
  Основната цел на проекта е да се ограничи максимално рискът от попадане в трафик на млади момичета от ромски произход, живеещи на територията на община Самоков, а подцелите му: да се овластят ромските момичета и да се активират защитните им механизми чрез повишаване на информираността им относно правата и рисковете за въвличане в трафик, както и чрез изграждане на умения за самостоятелност и независимост в ежедневието. Освен това, трябва  да се формира реална представа у момичетата за възможностите им за трудова реализация в рамките на населеното място в което живеят и да се мотивират да продължат образованието си в средно училище, за да придобият актуална за местният пазар на труда професия. Внимание се обръща и към родителите. Там трябва да се изгради капацитет в  родители те и в местни професионалисти за бъдеща успешна мрежова работа в посока–предпазване от попадането в трафик на деца от ромската общност.  
  Основна целева група на проекта са 40 ромки, на възраст при стартирането на проекта 12 – 13 години
  Освен тях, ползватели на част от проектните дейности ще бъдат още 10 социални работници, психолози и педагози, представители на Отдела за закрила на детето, НПО, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, 4 педагози, мотивирани да работят с момичетата по темата за трафика; в проекта се включват до 25 майки на споменатите ромски деца.
  Всички те са подбрани съобразно проблема “Трафик”. Момичетата са потенциално застрашени да станат жертви, а останалите имат непосредствен контакт с потърпевшите. Всички се нуждаят от допълнителни знания и умения, за да имат възможност от една страна изложените на риск от попадане в трафик да се предпазят, а от друга–специалистите от помагащите професии, педагозите и майките да разпознават симптомите на явлението и да могат да оказват на поставените под заплаха да станат негови жертви адекватна и навременна подкрепа.
  Темата за трафика е деликатна и нова за общината ни. В усилията си по неговата превенция Фондация СКЦ ще бъде подкрепяна през целия проектен период от специалисти от Сдружение «Партньори –Самоков» и Сдружение «О рома».

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close