Злободневно

Лятото – сезонът на ремонтите

Летният сезон се оказва най-подходящ за реализиране на всякакви проекти, свързани с ремонтни и строителни дейности не само за частните домакинства, но и за общината. Основни цели са облагородяване на градската среда, подобряване на инфраструктурата, създаване на удобства за гражданите и предотвратяване на евентуални инциденти.  Подобряването на визията и качеството на живот е и пътят за привличане на инвеститори и туристи в града. Вследствие на задълбочилата се икономическа криза се наблюдава свиване на строителството, оттам спад в търсенето на строителни материали и повишаване на цените им в сравнение с миналата година. Тези процеси водят до по-слаба активност и възпрепятстват ремонтните дейности. Въпреки това към настоящия момент на територията на община Самоков се провеждат редица ремонти на общински обекти. Работи се както със средства на общината, така и по проекти, финансирани от еврофондовете. От бюджета на общината са отделени средства за текущи ремонти на водопроводи и подмяна на водопроводни и канализационни мрежи, поддръжка на уличното осветление и светофарните уредби. За средата на юли е предвидено да се започне преасфалтиране на избрани улици в Самоков, Боровец, както и околните села. На основен ремонт подлежат улиците в Седми квартал. През изминалата седмица община Самоков подписа договор с БКС по проект за корекция на коритото на река Боклуджа с цел намаляване риска от наводнения. Проектът се финансира по оперативна програма „Регионално развитие” и предполага ремонт на коритото на реката от моста на ул. „Христо Максимов” до Околовръстния път на Самоков. Също така стартира и изпълнението на проект за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в селата Белчин и Доспей, както и първият етап от пречиствателната станция в с. Белчин. Проектът е с външно финансиране отстрана на фонд „ Земеделие”. Голяма част от вниманието на общината е съсредоточено върху възстановяването на местността Цари мали град в с. Белчин, където е спечелен проект по програма „ Регионално развитие” на стойност 5,5 млн. лв.  Паралелно се работи и по проект за кв. „Герена” .  Там е предвидено събаряне на старите къщи като на собствениците им се отстъпва правото на строеж на нови такива. Лятната ваканция е удобно време за ремонт и на някои от учебните заведения в общината. Най-належащ  е ремонтът на училищата „ Неофит Рилски”и „ Петър Берон”. Ген. Ангел Главев – ръководител на  строителното предприятие предостави информация относно ремонтните дейности с общинско участие в Самоков.  

Как функционира звеното?  Как се организира работата?

Есенно време преди гласуване на бюджета на общината се изготвя капиталов списък с обектите, които трябва да бъдат ремонтирани и се гласуват финансовите средства. По принцип звеното се придържа към изготвения план, но по преценка на кмета той може да се промени – предвидените средства да се пренасочат по други проекти и т.н.

Кои обекти изискват най-спешни ремонти?

Усилията и ресурсите се насочват основно към детските градини и училищата. В момента се работи в ЦДГ „ Детелина” и ОДЗ „ Зорница”.  Предстоят и ремонти на покривните конструкции на сградите в общината. След земетресението през май месец има много щети. Например в с. Ковачевци са разрушени  комините на покрива на кметството. Необходимо е да се ремонтират сега, през лятото, когато е сухо, за да няма течове и други проблеми след това. Подобни ремонти са нужни в Белчин, Клисура и на много други места.

Работи се също по Дома за стари хора, пенсионерските клубове. Завършихме ремонта на Поликлиниката. Оценявам  работата като успешна. Досега не съм чул негативни отзвуци за дейността ни там.

Стигат ли предвидените средства?

Стремим се да покриваме най-належащите задачи. Горе-долу се справяме. Не се е случвало да искаме допълнителни средства от общината. Наскоро беше финализиран и проект за доставка на строителни материали.

Успявате ли да спестите пари?

Спестени са около 111 хил. лв. Общината печели от дейността на строителното предприятие, тъй като не се налага да наема фирми или работници.

Стига ли работната ръка? Успявате ли в срок да се справите с възложените задачи?

Към звеното работят 14 души. По-скоро средствата не стигат. Недостиг на работници може да възникне през летния период, когато и най-активно се извършват ремонтни дейности. През зимата е по-спокойно: правим текущи ремонти вътре в сградите, сигнализират ни за течове, замръзнали тръби и др., но винаги имаме дежурен човек под ръка.

Предвижда ли се разширяване на бригадата поне за по-натоварения сезон?

По принцип съставът на общинското предприятие е гласуван. Има резон в наемането на работници за летния период, така биха се разкрили и допълнителни работни места поне за сезона. Но пък, от друга страна, това е свързано с редица административни изисквания – изготвяне на граждански договори и т.н.

Разчитате ли на работниците, наети по програми ?

Те не са служители на нашето предприятие, имат други задължения, но когато се налага идват и помагат, тъй като все пак са служители на общината.

Само по общински обекти ли работи строителното звено?

Случвало се е и частни лица да дават заявки, но няма практика те да бъдат обслужвани. При изключителни условия, след заплащане и издаване на кметска разпоредба, можем да се заемем с обекта.

С какво оборудване разполагате?

Имаме инструменти, набавят се строителни материали. Разполагаме с една кола, с която се придвижват работниците и с която превозват инвентара до обектите.

Как оценявате дейността на общинското строително предприятие?

Изпълняваме в срок задачите. Като служители на общината ние трябва да сме изрядни, трябва да имаме добро име. Ето, дори сега имаме поръчани униформени облекла за работниците, макар че няма практика те да се носят. Работниците ни не са разделени по квалификация. Всички имат обща специализация. Разбира се, всеки по отделно има област, в която е по-добър от останалите. Като водещи специалисти в предприятието, мога да посоча Александър Ахчийски, Димитър Велчев, Тодор Цонев, Н. Петров. Това са хората с най-висока ефективност на труда.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close