Седмицата

Кой ще поеме отговорността за съсипаната река Искър?

Преди броени дни беше извършена проверка от Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район за състоянието на река Искър.  Инспекцията е инициирана от Община Самоков по повод многобройните жалби и сигнали на граждани. „Много държахме на тази проверка” – коментира кметът Владимир Георгиев. Уточни, че на нея са присъствали и някои от жалбоподателите. Целта е да се даде отговор на въпроса какво всъщност се случва след офанзивата, свързана с изземване на инертни материали. Има ли нанесени поражения и какви са те? Обхванат е участъкът от околовръстния път до горната част на града и не са установени нарушения. Нито при обхода на място, нито при разглеждането на документите.
  Съставен е констативен протокол, от който става ясно, че всички разрешителни, издавани през годините са на една и съща – фирма ”Главболгарстрой” АД.  Към настоящия момент разрешителното за изземването на инертни материали е изтекло, като не са направени постъпки за неговото подновяване.
  Трябва да се вземат мерки за възстановяване на праговете, които на някои места са компрометирани. Не се знае в кой период и в резултат на какво са разрушени. Логично е, ако нанесените щети са в следствие от развиваната дейност, респективно от изземването на инертни материали, отстраняването им да бъде за сметка на фирмата-изпълнител. По всичко личи, че това няма да се случи. Един от спасителните варианти е да се търсят европейски средства. Радващо е, че речното корито не е засегнато.
  Силни обществени дискусии предизвиква количеството инертни материали. Съгласно сключения договор, те не трябва да превишават 5 000 куб. м. годишно. 10% от тях или 500 куб. м. са заложени като безвъзмездно дарение на Общината. Става въпрос за периода от 2006 до 2008 г. Добитите материали, предвидени за нуждите на Общината, са съхранявани в двора на „Бекастрой”. Използвани са за изграждане и ремонт на обекти, заложени в капиталовия списък.
  Позицията на гражданите, обществено ангажирани със състоянието на река Искър се разминава коренно от тази на официалните органи. „Съставените актове за констатирани нарушения от страна на ГБС говорят достатъчно красноречиво” – коментира Благовест Коларов. По думите му на много места са се появили огромни дупки. Що се отнася до добитото количество баластра, само за около 10 дни е била изпълнявана годишната квота.
Има и хора, които одобряват сегашния вид на Искъра. Както се казва, въпрос на гледна точка. При всички случаи не е нормално вмешателство от подобен мащаб в творение на природата, дори и под предлог „почистване”.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close