Боровец

Чакаме канализацията на Боровец

Общината кандидатства за финансиране пред ОП „Околна среда”, схема за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 и 10 хил. жители. Стойността на проекта е над  6 млн. лв. Чрез неговото реализиране ще се осъществи канализиране на 20% от отпадъчните води в курорта.
Към днешна дата съществуващата канализационна мрежа покрива около 80% от територията на комплекса. С изграждането на останалата част на практика ще бъде завършена канализацията и  ще се обхване цялата територия.


Относно доизграждането на канализационната мрежа, районите, в които ще се извърши това, са разделени на 5 зони. Новоизградените канализационни разклонения ще бъдат присъединени към съответната пречиствателна станция за отпадни води.
На територията на Боровец съществуват две – „Песъко” и „Яйцето”. Разрешителното за заустване на „Песъко” изтича в края на 2014 г., но насочените натам отпадъчни води, могат да се пренасочат към другата станция, която има достатъчен капацитет.
С настоящето проектно предложение се предвижда да бъде извършено и зониране на вътрешната водопроводна мрежа. По отворената процедура на схемата, по която се кандидатства е допустимо изграждане и рехабилитация на водоснабдителните мрежи, по които се полага канализационната инфраструктура. Водопроводната мрежа на Боровец обхваща 100 % курорта, но не отговаря на действащите нормативни бази и по-голямата си част е с изтекъл експлоатационен срок. Реализирането на инвестиционното намерение в проекта се очаква да доведе до реконструкция на 20% от водопроводната мрежа, което от своя страна ще редуцира загубите на вода с около 15% и ще доведе до намаляване на авариите с около 20%.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close