Местен бизнес

Бизнесът в очакване на спасителни реформи

  Българската икономика е в застой и не се очаква подобрение през настоящата година. Димитър Бранков – зам.-председател на Българската стопанска камара остава по-скоро скептичен относно възможността до края на настоящата година да бъдат проведени или започнати част от реформите, които спешно трябва да се предприемат.
Едни от най-сериозните проблеми, с които се сблъскват българските фирми и предприемачи през последните 3-4 години е липсата на пазари, недостигът на квалифициран персонал и нарастващата безработица.
 

Каква е ситуацията в община Самоков?

  Данните от изготвения анализ на Дирекция „Бюро по труда” сочат, че регистрираните лица без работа през 2012 г. са 3709 средномесечен брой, което е 21,19% от икономически активното население. За същия период на 2011 г. те са били 3 729, което бележи спад в равнището на безработицата с 0,12   пункта, или с 20 безработни по-малко средномесечно.
Двата основни сектора на местната икономика са промишленост и хотелиерство. Според официалните данни в доклада преработващата промишленост създава най-големия дял от брутния вътрешен продукт на общината, като водещите сектори са текстил, металообработване, дървообработване, производство на оборудване.
  По информация на Националния статистически институт заетите в частния сектор са приблизително два пъти повече от тези в обществения сектор. Малките, средни и големи фирми са тези, на които реално се крепи икономиката и осигуряват работна ръка.
Значителна част от новорегистрираните безработни в района на Самоков и Долна баня са от сферата на услугите – 62%, което е с 1,57 пункта повече в сравнение със същия период на миналата година и в много по-малка степен от индустриалната област – 11,28% при 12,48% за 2011 г.  
  Професионалната структура на безработните, регистрирани в Дирекция ”Бюро по труда” – Самоков се запазва относително постоянна. Най-голям е делът на регистрирани безработни без специалност – 82,99% или 3078 средномесечно при 72,26% или 3057 средномесечно за същият период на миналата година – делът им се с увеличил с 10,73 пункта, като от тях 61,74% са с основно и по-ниско образование. Следват тези с работническа професия – 10,95% или 406 средномесечно – делът им се  е увеличил с 0,22 пункта сравнен със същия период на миналата година. На последно място по относителен дял са специалистите, като средномесечният им брой е 224 – 6,04%, също бележи намаление с 0,44 пункта за сметка на тези без специалност.
  Липсата на професия, съчетана в повечето случаи с начално и по-ниско образование, прави една значителна част от контингента на Дирекция ”Бюро по труда” – Самоков неконкурентноспособни на пазара на труда. Това е само един от проблемите.
  Строителството се оказа един от най-потърпевшите сектори в резултат на влошената финансова и икономическа обстановка. Известна доза оптимизъм внасят новините за ръст в туризма. За миналата година в България, той е в порядъка на 3%. Големи очаквания в тази насока се възлагат на мащабните проекти, които предстои да бъдат реализирани като „Цари мали град” и Дестинация „Рила” в по-далечна перспектива. Доста голямо предизвикателство за бизнеса се оказва междуфирмената задлъжнялост. Навременното погасяване на задълженията е „мисия невъзможна”  поради редица обективни и субективни причини. И през 2013 г. работодателите ще бъдат насърчавани да наемат лица в неравностойно положение на пазара на труда от една страна и да запазят броя на вече наетите от друга. За тази цел е възможно да се използват и облекчаващи механизми, например преминаването на намалено работно време и програми за квалификация и преквалификация на персонала. Известен положителен ефект върху развитието на местния бизнес оказва близкото разстояние до столицата и курорта Боровец.Това обаче въобще не е недостатъчно.
  Разхождайки се по улиците, може да забележите доста магазинчета, кафета, фризьорски и козметични салони, които създават някаква илюзия за развитие. Истината е, че големите работещи индустриални предприятия в района – „Слатина” „Мусала”, „Любчо Баръмов”, Заводът за регистрационна техника и още редица други вече ги няма. Потънали са в небитието. До неотдавна те произвеждаха качествена продукция, предназначена за външния и вътрешен пазар. Това е минало, а ние живеем днес и сега, в т.нар.пазарна икономика.Такава е ситуацията в България и място за отказване няма. Въпреки трудностите, местните предприемачи не губят надежда в очакване на по-добри дни. 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close