Седмицата

Българските плодове и зеленчуци остават ненадминати по вкус и качество

Интервю с д-р Йордан Войнов – директор на Българската агенция по безопасност на храните

Всекидневно си задаваме въпроси относно качеството на храната и продуктите, които консумираме. В последно време вкусът на доматите от градината на баба е безвъзвратно загубен и постепенно отстъпва пред инвазията от вносни зарзавати. Поради неясния си произход плодовете и зеленчуците,внасяни от Турция, Гърция и откъде ли още не, крият известни рискове. В разговор д-р Йордан Войнов – директор на Българската агенция по безопасност на храните разяснява подробности относно контрола, който се осъществява.

Д-р Войнов, какви проверки извършва Българската агенция по безопасност на храните на територията на летните и зимните курорти?

Във връзка с изминалия зимен туристически сезон инспекторите от отделите “Контрол на храни” при съответните Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ)са извършили1015 проверки в заведения за обществено хранене и търговски обекти за храни на територията на зимните курорти. При проверките се акцентира върху регистрацията на обектите, съответствието на сградния фонд и оборудването с действащото законодателство, произход и качество на суровини и храни, срокове и условия на съхранение на храните, хигиена на персонала.

    Констатираните несъответствия са относно наличие на храни без идентификационна маркировка, такива без етикетировка, неспазване на температурния режим за съхранение на храните, съвместно съхранение на различни групи храни. Каторезултат са издадени 209 предписания и 203 АУАН, 367 кг., ахранителнитепродукти са забранени и бракувани. Временно е преустановена дейността на 4 от обектите до отстраняване на нередностите. През летния период са разпоредени засилени проверки в обектите от търговската мрежа, подвижните временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, обектите за обществено хранене, намиращи се на територията на морските курорти и курортните селища, туристически обекти с оферти “allinclusive”.

Завишава ли се контролът относно хранителните продукти,изложени на открито?

  

С оглед защитата здравето на хората и безопасността на храните, освен извършвания текущ официален контрол в обектите за производство и предлагане на храни, са назначени допълнителни тематични проверки. Същите включват засилен контрол взаведенията за обществено хранене и търговски обекти за храни на територията на летните курорти, проверки на обекти за търговия на едро и дребно с риба на територията на цялата страна, проверки на използваната мазнина при кулинарната обработка на храните в заведенията за обществено хранене.

           

Следи ли се дали вносната продукция отговаря на нормите за безопасност?

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)е единен орган за контрол по безопасността и качеството на храните в Република България. Създадена в началото на 2011 г., БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните.

Всички храни, постъпващи в страната от страните членки на ЕС, са храни от вътреобщностната търговия. Същите постъпват с необходимите съпроводителни документи, гарантиращи произхода и безопасността им.Храните, внесени от трети страни в България, са придружени задължително от необходимите сертификати, които гарантират произхода и безопасността на хранителните продукти.

Служителите на Българската агенция по безопасност на храните имат ли правомощия да налагат санкции?

Официалния контрол се извършва системно на базата на риска и с подходяща честота с цел осигуряване на безопасността на храните, без предварително уведомяване,включително непланирано. Компетентният орган осигурява безпристрастност, качество и съгласуваност на официалните проверки. При констатирани несъответствия, служителите на БАБХ предприемат необходимите мерки съгласно действащото законодателство, налагайки определени санкции. Това включва издаване на предписания, съставяне на актове за установяване на административни нарушения, възбрана на храни, спиране дейността на обекти и др.

Какви са впечатленията Ви, подобряват ли се вкусовите качества на българските плодове и зеленчуци?

            Естествените климатични условия в нашата страна са предпоставка за голяморазнообразие от плодове и зеленчуци през по-голяма част от годината. България етрадиционен производител на ябълки, праскови, череши, круши, сливи, десертногрозде, както и на домати, краставици, пипер, моркови, репички. Не бива да сепренебрегва и значението на местното оранжерийно производство. Това гарантира достатъчна наличност на пазара напресни плодове и зеленчуци местно производство с отлични вкусови качества.Производството на плодове в страната ни се характеризира с голяморазнообразие от сортове с различен вкус,както и широкацветова палитра.Българските плодове и зеленчуци са с много добри показатели и отговарят на  продуктовите спецификации по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България.

Правени ли са проверки в Самоков и има ли констатирани нарушения?

         

През изминалия зимен туристически сезон в Самоков са извършени 108 броя проверки заведения за обществено хранене и търговски обекти за храни. Констатирани са несъответствия, относно липса на работно облекло и здравни книжки на персонала, несъответствия по сграден фонд и оборудване, липса на етикетировка и маркировка на хранителните продукти, наличие на храни с изтекъл срок на съхранение. За констатираните несъответствия са издадени 23 предписания и 94 АУАН.

          На територията на гр. Самоков са извършени 61 проверки за нерегламентирана продажба на храни, в резултат на които са издадени 23 предписания и съставени 5 бр. АУАН.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close