Седмицата

75,65% изпълнение на приходите за първите шест месеца на 2013

pariОбщият размер на данъчните приходи за полугодието е 3 361 111, 90 лв., при план 4 443 200 лв. Най-сериозно преизпълнение към 30 юни 2013 година се наблюдава при пътния данък, който се изпълнява на близо 153%. При планувани за годината 3 000 лв., постъпленията са 4587,59 лв. Добро е изпълнението на приходите за такса куче – 85,32% от годишния план, данък на недвижимите имоти 83%, такса битови отпадъци – 74,61%. Интересното в изнесената статистика за постъпленията през първите шест месеца на 2013 и даващо известни индикации за съживяване на пазара за недвижими имоти, е изпълнението от данъка за придобиване на имущество. Той е в размер на 333 793 лв., което е близо 67% от годишния план. В района се наблюдава и по-сериозна заетост на хотелите и местата за настаняване, което е видно от платения туристическия данък. Изпълнението на този параграф за полугодието е 81,56 %. Приходите в размер на 326 220 лв. до момента ще бъдат изразходвани за туристическата инфраструктура и реклама на общината като туристическа дестинация. От друга страна по-сериозните постъпления през първото полугодие се дължат и на факта, че в този период е и активният туристически сезон. Сериозен принос за попълване на това перо има и общинският хотел, който постигна доста висока пълняемост през първите 6 месеца на 2013 г. Данъкът за превозните средства се изпълнява на 75% от годишния план, което до голяма степен се дължи на засилване на контрола и стиковката между общината и ОД МВР, като се сравняват данните за регистрираните и декларираните автомобили и се предприемат съответните мерки. Сериозни мерки са предприети срещу данъчно задължените лица, които не са платили дължимите си вноски. Общината изпраща писма – покана за погасяване на задълженията и тези, които не го направят в определения срок биват предавани на НАП или съдия – изпълнител. Общият фон по отношение на данъчните приходи представлява изпълнение на 76,70% от годишния план, а за таксите – 74,24 %. Приходите от глоби се изпълняват на 68,55%. В сравнение със същия период на миналата година по тези параграфи в бюджета се отчита сериозно преизпълнение.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close