Седмицата

70 хил. лева за подобряване структурата и ефективността на администрацията

Opak1В края на миналата седмица Община Самоков подписа договор по дейностите, залегнали в проекта, който спечели по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Подпис под документа за възложител Самоков постави кметът Владимир Георгиев, а представител на „БИМ Консултинг” ООД – фирмата, спечелила обществената поръчка беше управителят Иво Ганчев. Той сподели, че ръководеното от него дружество има опит в тази дейност и са изпълнявали подобни проекти. Това е и вид гаранция, че всички заложени дейности ще бъдат изпълнени качествено и в срок. Кметът Георгиев изрази надежда, че с проектите, които общината спечели по тази програма, а те са три до момента, ще се даде възможност за оптимизиране на структурата, повишаване квалификацията на служителите и съответно повишаване на нивото на обслужване на гражданите.

Предмет на настоящия договор е изготвяне на функционален анализ на община Самоков, разработване на наръчник за подобряване на административната структура, разработване на механизъм за мониторинг на функциониране на структурата, разработване на общинска прогама за обучение и преквалификация, както и организиране на събития, свързани с изпълнение на поставените цели по проекта.

Проектът се финансира по приоритетна ос „Добро управление”, приоритет Ефективна структура на държавната администрация”, със средства от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Стойността на сключения договор е 69 хил.лв., без ДДС, а предвидения срок за изпълнение – 4 месеца. Екипът на фирмата – изпълнител ще започне работа веднага, като анализира сегашното състояние на администрацията, структурата й, нейната функционалност и на база събраните данни да изготви анализ и препоръки за подобряване структурата и ефективността на администрацията

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close