Седмицата

471 с успешен стаж в администрацията

stajСамоков 365

Зала „Бристол“ на хотел „BEST WESTERN PLUS BRISTOL HOTEL” в София беше домакин на заключителната конференция по проект „Старт в кариерата”, изпълняван от Агенцията по заетостта. Реализацията на инициативата даде реална възможност да се повиши ефективността в работата на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и техните второстепенни разпоредители с бюджети чрез подкрепа на мерките за тяхното институционално изграждане.

Стажът се проведе по утвърдени индивидуални програми за интегриране и въвеждане за работа, с напътствието на наставник от съответната администрация. По време на стажа младежите преминаваха еднократно индивидуално обучение на конкретното работно място чрез наставник и въвеждащо групово обучение на тема „Въведение в държавната администрация”. Въвеждащото обучение даде възможност на  стажантите да се запознаят с правната рамка на държавната администрация, устройството и структурата й, националните и европейските политики в сферата на труда, социалната политика и здравеопазването.

Проектът се реализира на територията на цялата страна и е с продължителност до 31 октомври 2014 г. Ръководителят на проекта Надя Жекова запозна присъстващите и с постигнатите конкретни резултати. 14 администрации в структурата на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването са подпомогнати да повишат ефективността в дейностите по предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса. 471 младежи придобиха 9 месечен трудов стаж по специалността и са обучени на тема „Въведение в държавната администрация”. Това им осигури възможност да повишат пригодността си за заетост с оглед по-добра индивидуална адаптивност към изискванията на пазара на труда. Това от своя страна е предпоставка да повишат самочувствието си като успешно стажували и не на последно място е една сериозна стъпка за тяхната професионална реализация и кариерно развитие в администрацията.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close