Боровец

42-тата Асамблея на еколозите се провежда в Боровец

Самоков 365

Кметът Владимир Георгиев откри 42-та Асамблея на Асоциацията на еколозите в общините, която се провежда в курорта Боровец. Панелната програма предвижда представяне на добри практики по управление на отпадъците, опазване на околната среда и биоразнообразието. Кметът Георгиев приветства участниците и изрази надежда, че предвидените панелни обучения ще бъдат изключително ползотворни, да генерират нови идеи и да се обменят добри практики. Защото темата екология и опазване на околната среда е един от основните приоритети на всички нива – местно и държавно. Кметът запозна присъстващите с екологичните проекти и инициативи, реализирани на територията на Община Самоков. Един от най-мащабните проекти е изграждането на Регионален център за управление на отпадъците, чиято реализация ще даде възможност и за стартирането на друг проект с голям екологичен ефект – рекултивация на старото депо. От друга страна в момента се реализира проект в Боровец за изграждане на водопровода и канализацията. Канализация е изградена и в две от селата, като има и пречистване на водата. Три пречиствателни станции функционират на територията на общината, Община Самоков миналата година реализира проект за енергоефективно осветления във всички населени места. Освен икономически ефект, проектът има и сериозен екологичен ефект, тъй като новите осветителни тела отделят значително по-малко вредни емисии. Като част от работата в насока за грижа и опазване на околната среда е газификацията, като всички училища, детски градини и общински сгради вече са газифицирани. Общината закупи и два броя електромобили, като ще съдейства и за поставянето на две зареждащи станции – едната в Самоков, а другата в Боровец. Кметът Георгиев представи на форума и различните екологични кампании и инициативи, които Общината провежда ежегодно – залесяване, зарибяване, кампании по разделно събиране на отпадъци. Община Самоков има функционираща система за разделно събиране на отпадъци, но за съжаление тук проблемът е, че гражданите все още не са свикнали на събират разделно отпадъците си.

Много важен въпрос, който стои на дневен ред е определяне на такса битови отпадъци и се надявам с предложения и идеи не само от финансистите, но и от еколозите да се намери най-добрата формула за изчисляването й. „От изключителна важност за нас, общините в подножието на Рила планина е да бъде приет и Плана за управление на НП „Рила”, но да бъде добре балансирано използването на територията, защото за нас е важно опазването на биоразнообразието, но също така трябва да се внимава с прилагането на рестриктивните режими, за да не се стопира развитието на даден регион.”
Панелните обучения днес включваха представяне на практиките по управление на отпадъците в общините, управлението на строителните отпадъци и дискусия по механизмите за определяне на такса битови отпадъци и новите предложения за изменения на Закона за местни данъци и такси. Утре ще бъде направено посещение на обекти на Национален парк „Рила”, а последния ден ще бъде посетен Регионалния център за управление на отпадъците в Самоков.

Много са темите и въпросите, свързани с екологията, опазването на околната среда и ролята на държавата и общините в тези процеси. Много има да се работи по контролните функции за опазване на чистотата на обществените пространства и зелени площи. И именно затова форуми като този, където специалистите могат да обменят опит и добри практики са изключително ползотворни.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close