Обща категорияРегионални

4 248 836 лв. за ремонт на общински пътища дава ДФ “Земеделие”

Самоков 365

Кметът Владимир Георгиев подписа договор с ДФ „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Стойността на проекта е 4 248 836 лв. и включва строително-ремонтни дейности на общинските пътища, Самоков-Драгушиново – Злокучане, Самоков-Доспей и пътя за Белчин. Предвидени са разходи и за изготвяне на проекти, на пътищата, които ще се ремонтират, както и осъществяването на строителен надзор.

Заложено е и изграждане на кабелен канал по трасетата на пътищата, като по този начин ще се предотврати прекопаването на новата настилка при реализиране на инвестиционни намерения за прокарване на оптични или друг вид кабели. Предвидени са поставянето на пътна маркировка и пътни знаци. Заложени са всички видове дейности за основен ремонт на посочените общински пътища. Общината ще подготви процедура за избор на изпълнители на заложените по проекта дейности.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close