Самоков

351 158 лева преведени на Общината за аварийни разходи

Всички, заявени от общината средства са възстановени и направените искания са удовлетворени. Повечето от аварийните дейности са през първото полугодие на годината в следствие на усложнената зимна обстановка и различните видове превантивни действия. Обилният снеговалеж и силен вятър откъснаха от света 6 села на територията на Самоковска община – това бяха всички села по поречието на Палакария. Няколко дни продължи работата по пробиването и отварянето на подходите. Използвана бе много техника и всички снегопочистващи фирми, ангажирани за пътната мрежа на територията на общината, както  и хора с машини от  селата се включиха в отварянето на подходите. За щастие, изолацията не продължи дълго и доставките бяха възстановени. Сметката, която е изготвила общината за направените разходи, възлиза на 60 531 лв. Цялата сума е възстановена по линия на бедствия и аварии. Превантивни мерки бяха взети от кметовете на кметства по почистването на речните корита, с цел предотвратяване на наводнения от обилното снеготопене. Сумата, изразходвана за тази дейност, е 21 165 лв. и тя е 100% възстановена на общината.

През лятото два големи пожара се разразиха на територията на Самоковска община – единият в замлището на с. Гуцал, а другият в землището на с. Говедарци. Освен външна помощ, община Самоков вложи и собствен ресурс. За направените разходи по потушаване пожара в с. Гуцал са преведени 1636 лв, а за този в Говедарци – 2 726 лв.Чрез община Самоков е направено искане до междуведомствената комисия за ремонтно-възстановителни дейности в Девическия манастир. В следствие на обилния снеговалеж през зимата сериозно пострада част от сградния фонд на метоха. Община Самоков изпрати специалисти на оглед, които подготвиха и количествено-стойностна сметка. Искането бе на 100% удовлетворено и за ремонта са отпуснати 261 хил.лв.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close