Самоков

253 513.95 лв. наля платеното паркиране в Самоков и Боровец в общинската хазна през 2019 г.

Самоков 365

Второ поредно заседание на Общински съвет – Самоков повдигна на дневен ред темата за паркингите и синята зона в Самоков и курорта Боровец. В продължение на предишната сесия беше представен подробен отчет за приходите. От отговор на кмета Вл. Георгиев във връзка с отправено питане от общинските съветници от ППГЕРБ стана ясно, че 166 946.95 лв. са постъпленията от платеното паркиране в Самоков за периода 1.01-31.12.2019 г. в това число ДДС в размер на 27 824.49 лв. Общо 19 150.00 лв. са приходите от талони на инкасатори, 27 144.00 лв.  постъпленията от скоби и 13 922.60 лв. тези от автомати за заплащане на платено паркиране. Съществена част заемат годишните и месечни абонаменти, които са в размер на 51 333.79 лв., както и приходите от SMS възлизащи на 55 396.59 лв. Разбивката по месеци показва, че най-силни са месеците юли и септември. Каква е ситуацията по отношение на Боровец?

Регистрираните постъпления там за цялата 2019 г. са в размер 86 567.00 лв., в това число ДДС в размер на 14 427.83 лв. Очаквано, месеците с регистриран най-голям интерес са януари, февруари и март, а събраните суми са съответно 25 747.05, 21 526.06 и 19 551.82 лв. Те включват приходи от талони, продадени от инкасатори, приходи от скоби по линията на вътрешен ред и сигурност, от автомати за паркиране, годишни и месечни абонаменти и приходи от SMS. Кметът Вл. Георгиев отново афишира желанието от страна на общинското ръководство в бъдеще да бъде сведен до минимум човешкият фактор по отношение на платеното паркиране. Към настоящия момент 11 човека са заети на Боровец. Двама от тях отговарят за поставянето на скоби като наказателна мярка за нарушителите и девет за зоната. 6 са ангажираните лица за Самоков. 15 са общинските паркинги в Боровец, попадащи в обхвата на синята зона с общ брой от 582 паркоместа. Освен тях има и 10 обособени общински паркинги, разположени пред хотел „Ела”, „Мура”, „Самоков”, „Бреза”, в имота на Боян Радев, в двора на БЧК, в имота на Ивайло Йорданов, в имота на Георги Бошняков, пред хотел „Иглика” , в имота до хотел „Иглика”, както и около ресторант „Балкани” /т.нар. „Чайна” пред писта „Червено знаме”/. Все още се търсят варианти и удачни начини, по които да се стопанисват съоръженията.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close