ОбществоРегионални

Общинското лесничейство в Самоков започна да снабдява населението с дърва за огрев

Самоков 365

Въпреки лошите метеорологични условия и затруднения достъп до сечищата, Общинското лесничейство създаде организация и започна задоволяване на нуждите на населението с дърва за огрев. Доставките се правят по списъци, изготвени на база постъпили молби. От началото на 2018 са подадени 400 молби от живеещи в град Самоков и още толкова по селата. Припомняме, че на последната за миналата година сесия ОбС – Самоков прие условията, на които трябва да отговарят правоимащите за получаване на дърва за огрев от Общината.

Всички, подали молби се проверяват дали отговарят на условията и след това се изготвя списък за одобрените за доставка. Тези, чиито молби не са одобрени, са уведомени. Съгласно утвърдените условия и ред за закупуване на дървесина от склад по ценоразпис предвиждат право на закупуване да имат живеещите сами физически лица и семейства за задоволяване на лични нужди, без право на продажба, като общият размер на доходите не трябва да надхвърля сумата от 360 лв. на член от семейството, а за самотно живеещите сума в размер на 460 лв. Само един член от семейството може да кандидатства за отпускане на дърва.

Желаещите да закупят дърва трябва да са с постоянен или настоящ адрес на територията на община Самоков. Също така да не са получавали целева помощ за отопление през предходната календарна година от друг орган или институция. Не трябва да притежават недвижимо или движимо имущество, от което получават доходи, както и да не са извършвали продажба на такова в предходната година. Допустимото количество дървесина за едно домакинство е до 10куб.м. дървесина. Закупуването на дървесина от склад се извършва след подписване на декларация по образец за обстоятелствата, представляващи условията, на които следва да отговарят лицата, по ред и срокове, определени със заповед на директора на ОП”ОЛ”.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close