ОбществоРегионални

2 млн. лв. за ремонт на улици в Самоков

Самоков 365

Близо 2 млн. лв. ще отпусне ДФ “Земеделие” за ремонт на улици в град Самоков. Безвъзмездната финансова помощ е по подмярка „Инвестиции в създаването и подобряването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът предвижда реконструкции на улиците „Христо Ботев”, „Христо Смирненски”, „Мусала” и ул. „Преспа”, както и изграждане на велоалеи на улиците „Смирненски” и „Мусала”.

Предвидените строително-ремонтни дейности включват поставяне на бордюри, направа на тротоари и полагане на плътна асфалтова настилка. Към дейностите е включено и поставянето на хоризонтална маркировка. Към договора освен подробна техническа спецификация на видовете дейности и количествено-стойностните сметки са предвидени и други разходи, в размер на 5% от общата стойност.

Заложените дейности ще се извършват след провеждане на процедура на обществена поръчка, чрез която ще се избере изпълнител. Оформени са позиции за ремонт на улици, изграждане на тротоари, изграждане на велоалеи, строителен, авторски надзор и за управление на проекта. Техническият проект е изготвен от  „Инфраструкт” ООД, които ще упражняват и авторския надзор. Общата стойност на одобрените средства е 1 913 582 лв. Дейностите ще започнат след избора на изпълнителите и сключване на договорите.

Припомняме, че само преди дни кметът Вл. Георгиев подписа още един договор с ДФ „Земеделие” по същата програма на стойност 4 248 836 лв. Дейностите, включени в проекта предвиждат строително-ремонтни дейности на общинските пътища, Самоков-Драгушиново – Злокучане, Самоков-Доспей, пътят за Белчин. Предвидени са разходи за изготвяне на проекти, на пътищата, които ще се ремонтират, както и осъществяването на последващ строителен надзор.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close