Интервю

Ще стане ли Шишманово кале вторият Цари мали град?

Kale1 (2)Анелия Балабанова

В момента се възлага изработване на идеен проект за археологически комплекс Шишманово кале като паралелно с него ще се възложи и изработване на ПУП- план за застрояване с цел да се определят границите на обекта и да бъде сменено предназначението на земята от гора в урбанизирана територия. Главният архитект Надежда Клинчева поясни, че въз основа на този ПУП и идеен проект Община Самоков ще извърши процедурите по закона за културното наследство за обявяването на Шишманово кале за паметник на културата с национално значение. Това е необходимо за осигуряване на възможности за кандидатстване по европейски програми и програми, финансиращи възстановяването, консервацията и реставрацията на културно-историческото наследство в България. Неговото запазване и съхранение. Амбициите на общинското ръководство са Шишманово кале да стане вторият Цари мали град. Възможно ли е това и при какви условия? Факт е, че за съвсем кратко време възстановената крепост предизвика любопитството на мнозина български и чуждестранни посетители с афинитет към историята и успя да спечели редица престижни награди. Това е ценен опит, който може да се приложи и по отношение на останалите културни и исторически забележителности в района. Какво е необходимо? Археологът и в момента директор на Градски исторически музей-Самоков Веселин Хаджиангелов внася повече яснота по темата.

Г-н Хаджиангелов, амбициите на Община Самоков са Шишманово кале да стане вторият Цари мали град. Възможно ли е това и на какъв етап в момента е реално работата там?

Една стара сентенция гласи следното: „Когато човек иска да свърши работа – търси начини, когато не иска – изтъква причини”. Всички проучвания, които се проведоха в продължение на шест години – от 2004 до 2009 година на Шишманово кале, ни дадоха основание да смятаме, че предшественикът на стария Самоков  трябва да го търсим именно там и още оттогава този обект придоби един приоритетен вид. Тогава, 2004-2005 година, аз разработих един проект, който представих пред Общинския съвет, за адаптиране на археологическите паметници за нуждите на културния туризъм. Той доби гражданственост и в продължение на шест години Общината отпускаше собствени средства за археологията. В резултат на направените проучвания ние вече имаме налице разкрити две раннохристиянски църкви. Едната е дори епископска, изключително интересна и добре запазена, която датираме от 6 век. Имаме по-ранна църква, вътре в самата крепост, която е от 5 век, както и около 100 метра разкрити участъци от крепостната стена. Също така разкрити и проучени са няколко сгради вътре в крепостта. На второто ниво имаме една правоъгълна кула с част от крепостната стена и останки от сгради във второто ниво на крепостта, тъй като тя е разположена на три тераси, стъпаловидно и направени проучвания в цитаделата, горе на самия връх. Паралелно с разкопките тогава ние предприехме действия за една полева консервация, която малко от малко да съхрани тези структури. Благодарение на това тези неща се запазиха и не бяха разрушени по времето когато на обекта не се работеше. След като Цари мали град показа трайния интерес на посетителите към такъв род забележителности, това ни амбицира още повече Шишманово кале да бъде приведено в един нов вид, подходящ за показване пред хората.

Ще се намерят ли достатъчно средства?

Амбициите са доста големи. Дори в този оскъден, тежък финансов период, в който е изпаднала цялата държава пред последните години, все пак Общината задели средства за отцепването на обекта и промяна на предназначението. Той попада в общинския поземлен фонд, но обектите с национално значение са публична държавна собственост. Така, че върви една процедура, при която това нещо наистина да завърши юридически, както и обявяването на Шишманово кале  за паметник от национално значение. Предстои една междуведомствена комисия от няколко министерства да дойде и това нещо да се случи на практика. Паралелно с това са осигурени средствата и вече се работи по проекта, който е дело на най-добрия архитект в България за такъв тип обекти – Юлий Фърков, който беше консултант на Цари мали град, а сега ще е автор на проекта за Шишманово кале. Предвиждаме работата да се изпълнява поетапно. На първо време да имаме готов идеен и технически проект за реставрация на откритите структури. Паралелно с това ще върви и археология, която да открива нови неща. Обектът е прекалено голям – разположен на 25 дка застроена площ, което ще рече, че в рамките на 1,2 до 5 години това е невъзможно. Ние за шест години сме открили на различни участъци структури, които да ни ориентират в планировката на града. Не бива да се забравя, че това не е военна крепост от типа на Цари мали град, а едно укрепено селище. В него има много сгради, разположени около крепостните стени и във вътрешността.

С други думи говорим пак за един своеобразен комплекс…

Говорим наистина за един огромен комплекс. Необходими са 20 и повече години, в които може археологически да се открие всичко на Шишманово кале. То е толкова атрактивно разположено, че наистина ще има работа за много специалисти и след нас, което е положително. Интересът на публиката, който виждаме в момента на Цари мали град ни кара да смятаме, че няма да има противоречие между двата обекта, защото те са различни.  Напротив, обогатяваме експозицията в един отдалечен хронологически период, какъвто е късната античност. Крепостите датират между трети и шести век, но предназначението им е различно. Посетителят може да види едно укрепено селище на Шишманово кале, след това да разгледа военна крепост на Белчин и по този начин да си изгради някаква по-цялостна представа.

На първо време нашата идея е целият хълм да бъде подготвен за посещения на туристи. Да се изгради съответната туристическа инфраструктура и това да бъде акцентът. Това, което предвиждаме е не толкова реконструкция на самата крепост, колкото консервация на откритите структури, улеснен и атрактивен достъп.

Това ли е, с което ще стартирате?

С това смятаме да стартираме и създадем предпоставки хората да идват и посещават обекта. Той ще акумулира средства с тези посетители. Тези средства после ние ще ги връщаме обратно с развитието на археологията, с изработването на проекти. Естествено проектите изискват страшно много финанси и тяхната реализация я виждаме единствено с участието в европейските програми. Това, което Общината може със собствени сили е изработването на един по-цялостен проект. Иначе до момента за шест години имаме стотици находки – много интересни, много важни. На първо време движимите паметници на културата ще експонираме в музея. Понеже са много нещата ние подготвяме една бъдеща експозиция, която дай Боже да реализираме и на място.

За туристическата инфраструктура ще се търси външно финансиране и ако не по какъв друг начин ще се изгражда?

Туристическата инфраструктура я виждаме в обема на проекта, който Общината ще подготви и ще кандидатства. Това е свързано с изработването на паркинг, на висящи мостове. Цялостната, идея е да свържем Бельова черква със сега строящия се действащ макет на самоков. По  туристическата пътека, която тръгва от Туристическата градина се минава през Чакърова поляна. Оттам с висящия мост прехвърляме река Искър и стигаме до Шишманово кале. От Шишманово кале ще има висящ мост, който пресича дерето и отива на епископската църква. Много ни се иска да направим един лифт и той да отвежда туристите директно до цитаделата. Това обаче са по-мащабните неща, които смятаме да минат на втори етап.

Знае ли се колко средства ще погълне този проект на първо време за най-необходимите неща?

На първо време изработването на идейния проект и неговото съгласуване ще са някъде около 19 хиляди. Още толкова са необходими за една временна археологическа работа, с която да доразкрием една сграда и част от крепостната стена, които искаме да експонираме. Около 20 хиляди лева ще струва уреждането на документите в Министерството на горите, Министерството на регионалното развитие, изясняването на собствеността, таксите и т.н.

По отношение на Цари мали град се появиха упреци за подмяна на историята. Смятате ли, че и за Шишманово кале някои доброжелатели могат да се изкажат „компетентно”?   

Нали знаете, че и отрицателната реклама е реклама. На всички е ясно, че тези упреци, в които наместват и Цари мали град са абсолютно неоснователни. Ние бяхме първият проект за социализация и експониране на крепост, който проходи по европейски програми. Тези глупости, които си позволяват някои хора да говорят са казани от завист, защото не са допуснати или поканени да участват в такива проекти. Това го заявявам най-отговорно и визирам конкретни имена – професора-архитект Тодор Кръстев, стоящ в основата на тази хулителска кампания. Това са хората, които стоят зад проекти като Перник, който окарикатури един великолепен паметник, какъвто е Пернишката крепост, окарикатуриха Рациалия, Нове и още десетки такива обекти. Това са едни некадърници, които обществото лесно може да различи. Така, че това не може да ми повлияе на мен като археолог, както и на доказани специалисти от световен мащаб, какъвто е Юлий Фърков. В края на краищата всичко се прави за хората, а не заради болните амбиции на разни „величия”. Аз дори шеговито казвам, че ще наградя някой, който ми посочи реставрирана крепост някъде по света по начин, по който е направен Перник, Рациалия, Нове и другите обекти – с железа, поликарбонати, със стъкла, с всякакви неща, зад които човек прочита една откровена кражба.

Визията за развитие на културния туризъм реално изпълнима ли е?

Амбициите на Общината са да превърне Самоков не само в традиционно зимен обект, а туризмът да се развива целогодишно. Именно развитието на културния туризъм е от голямо значение. В тази връзка направата на макет на действащ самоков е една хубава първа стъпка в това отношение. С неговата изработка затваряме един маршрут. След като дойдат в музея и се запознаят с историята, туристите могат да отидат и  видят действащия самоков, както и Бельова черква. Оттам да идат и видят Шишманово кале и ето как се изработва един целодневен маршрут – лесен, хубав за туризъм, ненатоварващ и в същото време с изключително много впечатления, които могат да се натрупат. Затова смятам, че гражданството трябва да е отворено към тези неща, защото визията, която Самоков иска да добие е с ефект към градската среда. Колкото повече такива неща имаме, това са все от плюс и трябва да се работи в тази посока.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close