Политика

Протърканата нишка на образованието, квалификацията и младежката заетост

42 % от безработните млади хора са с начално и по-ниско образование

Анелия Балабанова

GalevaОбразованието и младежката заетост – две направления, които вървят „ръка за ръка” заедно с квалификацията и проправят път на момичетата и момчетата за тяхната успешна реализация на трудовия пазар. Голям шанс и „глътка въздух” както за тях, така и за бизнеса са и програмите за заетост. Отразяват ли се те реално обаче върху картината на безработицата? Еднозначен отговор на този въпрос трудно може да бъде даден.

Една от действащите програми в момента е „Нова възможност за младежка заетост”, която обхваща лица до 29 навършени години. Проектът, стартирал през 2015 г. е съставен от два компонента – обучение и стажуване. „Схемата е насочена изцяло към работодатели от реалния сектор” – коментира Венета Галева – началник на Дирекция „Бюро по труда – Самоков и поясни, че за стажуване могат да бъдат наети хора с определена професия. През 2015 г. по „Нова възможност за младежка заетост”  са били  сключени договори с 23 работодатели от Община Самоков и са наети 50 безработни младежи. Към настоящия момент процедурата е отворена за кандидатстване.

О 13-ти януари стартира проект „ Обучение и заетост на младите хора”, насочен също към лица до 29 години и реализиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Целта е безработните младежи да се интегрират на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучение и субсидия за продължителна заетост. Освен работодатели от реален сектор, могат да кандидатстват общински администрации. Община Самоков е подала заявка за 70 работни места по този проект и тя е одобрена. В момента се изпълняват процедурите. Обхваната група по това направление са продължително безработни лица за период от 6 месеца.

Най-атрактивна за момичетата и момчетата с висше образование се оказва програма „Старт в кариерата”. Венета Галева информира, че са преминали всички процедури и предстои сключването на договори. Одобрени са две лица, които ще бъдат назначени на работа за период от 9 месеца. Паралелно с всичко казано дотук, продължават дейностите и мерките по Закона за насърчаване на заетостта и във връзка с тяхното изпълнение са обхванати 15 безработни младежи.

Програмите и проектите са факт, но не променят кой знае колко картината на младежката заетост. Поне не в мащабите и размерите, които би ни се искало. До голяма степен причината се корени в наличието на група млади хора с ниско образование и квалификация. Те са активна възраст, но абсолютно неконкурентноспособни на пазара на труда. Данните в подкрепа на това твърдение са достатъчно красноречиви.  В началото на 2015 г. регистрираните безработни младежи в Дирекция „Бюро по труда” – Самоков са  731 лица, което е 24 % от общия брой безработни. 608 или 20% са те в края на месец декември. От тях лицата с висше образование са 33, тези със средно 144 и 173 с основно. Най-много – 258 или  42 % са хората с  начално и по-ниско образование. Макар и погледнато през собствената камбанария, всеки може да прецени доколко реалистично е при тази ситуация да очакваме чудеса от храброст. Програмите идват и заминават. Голяма част от работодателите гледат на тях като финансово облекчение и след като въпросните проектите изпълнят своята мисия и цел, хората на бизнеса забравят за тяхното съществуване. На пръстите на ръцете се броят предприемачите, които осигуряват трайна заетост за наетите лица. Това е едната страна на монетата. Другата е свързана с липсата  мотивация и желание за личностното развитие от страна на преобладаващата част  от безработните младежи. Очакванията са  в бъдеще негативната тенденция относно тяхната реализация на трудовия пазар да се задълбочава. С оглед  на това доста оптимистично е да се разчита само и единствено на мерките и програмите за заетост.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close