Интервю

„ Програмите имат положителен ефект, но са за кратко време”

Galeva1Анелия Балабанова

Липсата на заетост продължава да бъде тема №1 за община Самоков. Само преди броени дни хлопна врати един от големите супермаркети в града ни. Това води до нова вълна от безработни, хора останали на улицата. По подобие на „Самоковска текстилна компания” и ситуацията след края на активния зимен сезон в Боровец. Вече май свикнахме с подобни гледки – на помещения и предприятия, които до вчера са работили, а днес вече стои табелка „затворено”, „не работи” или „дава се под наем”. Ще се промени ли това и има ли повод за оптимизъм – попитахме Венета Галева – началник на Дирекция „Бюро по труда”. Цифрите говорят достатъчно красноречиво. Ето какво казват те:

Г-жо Галева, през последния месец се отчита лек спад в на безработицата, на сезонната заетост ли се дължи?

В края на месец юли наистина се отчита лек спад на регистрираните безработни за община Самоков. Това се дължи на по-големия брой лица, започнали работа на първичен пазар от една страна и по-малкия входящ поток, което е обичайно за този период на годината. Ако трябва да направя една ретроспекция на регистрираните безработни от началото на годината, мога да посоча и конкретни цифри – през месец януари броят на незаетите лица е 19.1%, а в края на юли 20.9%. Това в цифри ще рече 2969 човека, а сега са 3254. Най-големият пик на безработицата беше през месеците април и май, когато равнището достигна до 22%. В сравнение с миналата година, ръстът е значително по-висок за същия период.

Какви според Вас са причините?

На първо място е много малък инструментариумът, с който може да се влияе. Това са преди всичко програмите и мерките, които се финансират със средства от държавния бюджет и по линия на Европейския социален фонд. Програмният период приключи и сега ние довършваме работата по старите програми, нямаме нищо ново за следващия прозорец – 2014-2020. Това е основната причина. Знаете, че през миналата година работехме по много програми и проекти. Във връзка с тяхната реализация, бяха ангажирани не малка част от безработните лица. От началото на година до края на месец юли включените лица в заетост са 991, от които 232 по програми. По кои програми основно работим? На първо място „От социални помощи към осигуряване на заетост”, като в нея са обхванати и т.нар. аварийни групи. В началото на май, работа започнаха нова група лица, ангажирани с ремонтно-възстановителни дейности. Те са с осигурена заетост за период от три месеца и до към 20 август приключват работа. Друга програма, финансирана със средства от държавния бюджет, по която се работи, е Регионалната програма за заетост, както и Програма за хора с трайни увреждания, които продължават действието си по договори, сключени миналата година. Друга програма, финансирана със средства от Европейския социален фонд, по която работим е „Подкрепа за заетост”. Много същественото е, че тази година 108 безработни бяха включени по тази програма в реален сектор. Именно към реалния сектор би трябвало да се насочват усилията оттук-нататък. Това е мястото, където хората биха могли да намерят и устойчива заетост.

Какво се случва с масово освободените работници и служители на „Самоковска текстилна компания”?

От „Самоковска текстилна компания” по предварителна информация трябваше да бъдат освободени между 30 и 35 лица. Освободени са, регистрирани са в Бюрото по труда. Това е много малка част от общия поток безработни лица. Стана вече дума, че най-големият пик беше през месеците април и май заради хората, освободени от сферата на туризма, наети за зимния сезон. В края на март приключиха работа и лицата, наети в т.нар. аварийни дейности. Програмите имат положителен ефект, но за съжаление те са за кратко време. След като те приключат, ако няма друг инструментариум, с който да влияем, това води до повишаване нивото на безработицата. Друго, характерно през тези месеци е, че имаме включени нови 24 лица в мерки за заетост от началото на годината. Въпреки стагнацията, ние продължаваме да работим, да търсим условия и начин за устройване на работа на безработни лица и общо на първичен пазар устроените лица са 551.

Най-големия проблем са хората без квалификация. Как мислите да се справите с това?

През последните години броят им намалява, но остава относително голям. Лицата с начално и по-ниско образование са между 38 и 40% от общия поток регистрирани безработни. Това е една голяма маса от хора, които нямат квалификация, нямат образование, най-трудно се реализират на пазара на труда. Единствената възможност за тях са програмите за заетост, където не се изисква квалификация, защото има и такива, за които се изисква квалификация и те там не могат да бъдат устроени. Това е проблем, който си стои от години. Според мен трябва да се тръгне още от най-ниска възраст, от децата. Те да бъдат образовани, да имат квалификация, професия, за да се реализират по-лесно на пазара на труда.

Често самите родители нямат желание и така се получава един омагьосан кръг…

Наистина така се получава и това, което прави впечатление е, че лицата след 40 годишна възраст са по-образовани. Повечето от тях са с основно образование или завършен седми клас, докато младото поколение е без образование. Не може млад човек на 18 години да не знае да пише, да чете. Учил е първи, втори клас и до там. Дори не може да си напише името, което е много жалко, защото израства едно неграмотно поколение.

Какви са шансовете да се справите с младежката безработица, която е точно в тази възраст?

За младежката безработица очакваме да стартира една стажантска програма за заетост. Във връзка с нейното изпълнение се очаква да бъде осигурена заетост за период от шест месеца като лицата ще имат наставник. Става въпрос за младежи до 29 годишна възраст. Това са най-общите условия на програмата, детайлите се очакват след като бъде одобрен проектът. Аз не мога да се ангажирам в какви срокове и кога ще стане това.

Кои са останалите уязвими групи?

Освен младежите, които за Самоков са около 24 % от общия брой безработни, друга такава група са лицата над 50 годишна възраст и тези с ниско образование и квалификация. При нас, на територията на община Самоков, те са в изобилие.

Какви варианти обмисляте за тях да бъдат включени в някаква заетост?

На този етап единственият начин, по който можем да въздействаме е да посредничим и да ги насочим към места, разкрити от работодатели в реалния сектор без да бъдат субсидирани. Това е ситуацията в момента. Знаем икономиката в какво състояние се намира, затова е изключително трудно. Почти не се обявяват работни места. Всеки работодател обявява работни места и има определени изисквания, което е съвсем нормално. Ние правим интервюта, каним безработните и ние сме посредникът. Истина е, че може би има лица, които отказват да заемат такова работно място, което им се предложи при определени условия, но сигурно има и проблем от страна на работодателите.

В кои области се търсят най-много хора и има най-много обявени свободни работни места?

В сферата на услугите.

Как виждате решението на проблема с недостига на кадри в някои области?

Решението е в квалификацията. С промяна на квалификацията, преквалификация, както на заетия персонал, така и на безработни лица. Това пак трябва да бъде решено законодателно, при наличието на финансов ресурс. Ние досега работехме по програма, финансирана със средства от Европейския съюз – „Аз мога повече”, която даваше възможност заетите лица да бъдат преквалифицирани. Те вече може да имат една квалификация, но работодателят има потребност от друга и ние финансирахме това обучение. Тази програма е една от най-успешните, които бяха реализирани на територията на общината.

В какви насоки мислите да работите през новия програмен период?

Ще се работи в посока осигуряване на заетост, чрез повишаване на квалификацията. Кои ще бъдат програмите, как точно ще се казват в момента не е ясно. Иска ми се, това да се случи много бързо, много скоро, защото наистина натискът на пазара на труда е много голям. Съвсем скоро да дойдат хората, които са били заети в областта на туризма на морето и отново да се вдигне равнището на безработицата. Единственото, на което разчитаме реално, е да има активен зимен сезон, за да може голяма част от нашите безработни да бъдат включени в заетост, макар и сезонно. И разбира се, да почнат програмите за новия период.

С трайно безработните как ще се справите? Имам предвид хора, които не са работили с години и са загубили трудовите си навици.

Част от тези хора дори не искат да работят. Законът ни дава това основание да ги насочим към каквато и да е работа и ако те не приемат, регистрацията им в Бюрото по труда да бъде прекратена. Факт е, че те са загубили трудовите си навици, но нямат и желание да работят.

Вие поддържате контакти с ваши колеги от страната. С какво се различава ситуацията в Самоков?

В сравнение със София например, нещата са почти несравними. Ако при нас безработицата е 20%, в столицата е около 3%. На този огромен поток от хора, който е там, това е доста незначителен процент. Има много мощна индустрия, възможностите за реализация са по-големи. Нещата са настина несравними. В нашия район знаете, че почти няма работеща икономика. Работят единствено няколко по-големи предприятия. Те са на оптималния минимум и реално не обявяват свободни работни места. Другото е в сферата на услугите и на туризма, на който разчитаме през зимата. Така, че много сме различни. За сравнение, мога да кажа за Самоков, ако безработицата е 20%, в Долна баня е 42 %, защото там почти нищо няма. Нещото, с което влияехме доста сериозно, бяха програмите за заетост, колкото и противоречиви да са мненията и оценките за тях.

Агенцията по заетостта и в частност Бюрата по труда, могат ли да влияят за привличане на нови инвеститори или по-скоро е въпрос на държавна и общинска политика?

Това е по-скоро въпрос на държавна и общинска политика. Ние се явяваме посредник. Когато е инвестирано и е създадено определено производство, наша е отговорността, чрез подбор на безработни лица, то да бъде захранено със съответния капацитет.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close