КултураРегионалниСамоков

Превръщат къщата на Мара Малеева в Говедарци в туристически център   

„Самоков 365“

Започна строителната дейност по реализацията на проекта за реновиране на къщата на Мара Малеева в село Говедарци и превръщането и в Туристически информационен център.

Кметът Владимир Георгиев и директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова посетиха на място обекта, за да обсъдят с фирмата изпълнител детайлите по реализацията на проекта. Бяха уточнени конструктивните решения по отделните детайли – инсталации, под, цветови решения на отделните елементи. Обсъдено бе каква да бъде входната врата, оградата, реставрацията на чешмата в двора, подхода към помощната сграда и функциите, които тя ще изпълнява.

Проектът се реализира с безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков. Одобреното проектно предложение „Преустройство на сгради в с. Говедарци с цел обособяването им в Туристически информационен център“ е на стойност 297 603,01 лв., и се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Проектът предвижда ремонт и реставрация на къщата на Мара Малеева, като обхваща три сгради. Основната е бивш музей с площ 130 кв. м. и ще бъде преустроен като туристически информационен център. Другата сграда с площ 71 кв. м ще бъде преустроена и оборудвана за етнографски музей, а третата ще се обособи като обслужваща сграда. Предвижда се да бъде монтирано и устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички с цел създаване на достъпна среда.

Туристическият информационен център ще има обособена зала за експониране на местното природно и културно-историческо наследство, като ще популяризира забележителностите на Говедарци сред гостите на селото. Проектът предвижда центърът да бъде оборудван със съвременна компютърна, аудио и визуална техника.

Напълно запазен е мраморът, с който е направен пода, а срещу входа на голямата къща има много интересно пано от разноцветна мозайка. На вторият етаж е абсолютно запазен красив дърворезбен таван. Простора на помещенията ще даде възможност и за провеждане на културни мероприятия, а след ремонта отново да се вдъхне живот на къщата.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close