Самоков

Отчетоха изпълнението на бюджета за 2016 г.

Самоков 365

В залата на ОбС – 5 ет. в сградата на общината се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджет 2016, както и отчет за изпълнението на сметките за средства от европейския съюз и отчет за общинския дълг.

Въпреки публично оповестената покана обсъждането на бюджета имаше изключително нисък интерес от страна на граждани. В залата присъстваха основно служители на общинска администрация и ръководството на общината. Зам. кметът Сия Шехтанова представи цифрите на отчета в приходната и разходната част. По приходната част се отчита преизпълнение на местните приходи по отношение на приходите от данъка за недвижимо имущество, приходите от данък МПС, преизпълняват се и приходите от управление на собствеността. По отношение на разходната част държавната субсидия се разходва съобразно целевото й предназначение. Капиталовата програма на общината за 2016 г. възлиза на близо 10,5 млн. лв. Представения отчет показва едно добро управление на общинските финанси, постигната добра събираемост на собствените приходи и същевременно редуциране на разходите и постигнати икономии. Споменато бе, че Община Самоков е посочена от Министерство на финансите сред 18-те общини с най-добри финансови резултати. След представянето на отчета бе дадена думата на присъстващите за мнения и коментари. Единственият, който се изказа бе Бойчо Стамболийски, който постави няколко въпроса. Първият бе свързан относно средствата по сигурността, като според него средствата са прекалено малко за обезпечаване на мерките по сигурността. На този въпрос г-жа Шехтанова отговори, че реално в правомощията на общината не влиза цялостната дейност по отбрана и сигурност. От общинския бюджет се финансира единствено осигуряване на 24-те часови дежурства на телефоните, на които се приемат сигнали за бедствия и аварии. От този бюджет през 2016 бе финансирано и изграждане на видеонаблюдението в града и част от селата. Другият въпрос на г-н Стамболийски бе свързан с прозрачността при разходването на средствата за чистотата. Г-жа Шехтанова отговори, че приходите от такса смет се разходват по предварително одобрена от ОбС план сметка. Основното перо там е сметоизвозването, а другия по сериозен разход е за поддържане чистотата на обществените пространства.

Накрая на обсъждането г-жа Шехтанова обяви, че всеки заинтересован може да получи информация за разходването на общинските средства и изпълнението на общинския бюджет от интернет страницата на общината, където са публикувани всички годишни отчети за три години назад. Отделно от това ежемесечно се публикуват отчети за управлението на финансите за изминалия период от годината.

 

 

Related Articles

One Comment

  1. Обяснимо, нямаше никакъв интерес от страна на гражданите при отчета на общината. Бяхме заляти с порой от цифри, прочетени на скоропоговорка от Сия Шехтанова за похарчените пари, което не е никак трудно . За това толкова хиляди, за онова толкова. Даже не можах да направя справка дали проектобюджета за 2016 г. и отчета съвпадат, но това във всички случаи е нагласено точно. Как един път не се каза нещо от рода на – “бяха предвидени толкова пари, но похарчихме 1000 лв. по малко”. И се питам имаше ли смисъл да си губя времето, след като преди време повдигнах въпроса за безстопанствената политика на Общината при ремонта на някои улици и тротоари. По конкретно попитах защо здрави паважни плочки на ъгъла на “Житна чаршия” и главната улица се надробяваха с машина и се изхвърляха на боклука, но така и не получих отговор. Затова по полезно е да се присъства на обсъждане на проекто бюджет и да се обърне внимание на такива неща, като нови начини за разделно събиране на боклука, за да не се дават пари повече за скъпите и нетрайни контейнери за разделно събиране, за по внимателна работа от работниците по сметосъбиране (в горният край на града под “Ридо”,преди новият вип квартал, преди 3-4 г. бяха поставени 2 бр. метални контейнери тип “Бобър”, втора употреба от Германия. Аз лично съм ги гледал колко са запазени, въпреки употребата им. Само след година колелата им бяха счупени, лично съм наблюдавал как след изсипването им се тряскат на земята. Това са контейнери които са постоянно на това място, не са оборотни и да ги съсипем така само за година две…! Впрочем, замислям се защо след като всяка къща има малък контейнер се слагат тези по големи и хората си изхвърлят боклука там вместо в собствените малки, но сметката я плащаме всички? Дори и кооперациите от другата страна на реката, мисля си имат от малките контейнери и не ползват тези обществените. Карат се боклуци с коли, с колички, колела и всякакви превозни средства. Винаги виждам в събота сутрин камиона за боклук да идва ( а може и всеки ден да идва) и боклука винаги прелива от контейнерите и около тях. Трябва да се премахнат тези съдове, всеки да си бере гайлето и в къщи да си събира отпадъците! Там да се направи една цветна градинка! Е, сигурно прекалявам, но такива общ. контейнери винаги са претъпкани, не се пазят и струват точно 464 лв!!! И на други места из града положението е същото. Ето откъде може да икономисаме някой лев, и да го използваме за по полезно нещо, като например да се сложат щори на прозорците в болницата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close