Общество

Обществен борд: реакции – Сия Шехтанова – зам.-кмет

BudjetЗа да се реализира на практика тази добра идея, водеща е волята на гражданите в общината за промяна на средата, в която живеят и осъществяват своята дейност – промяна, която се постига чрез доброволно ангажиране, партньорство и взаимодействие. Едва когато гражданите разберат, че е важно не само да искат всичко от общината, а да се опитат те самите да дадат, каквото могат и съзнанието на хората се промени в тази посока /с усилията и на медиите/ Oбщественият борд ще се превърне в уместния инструмент за вкарване на обществеността в управлението на Oбщината и сферите на нейната дейност – образование, социални дейности, туризъм, екология, опазване на околната среда, благоустройство и т.н. Тази форма на обществена активност ще допринесе за по-голяма прозрачност в работата на институциите, отчетност и ефективен диалог с гражданите.

Успешният Oбществен борд в сътрудничество и партньорски взаимоотношения с легитимните общински институции- кмет, общински съвет и общинска администрация може да функционира като обществен омбудсман – застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес.

Бидейки доброволно сдружение на местната общност, Oбщественият борд би могъл да има няколко цели:

  • Да стимулира граждански инициативи за решаване на проблемите на населените места;
  • Да изгради действено партньорство между местните общности и органите на местното самоуправление с цел намиране на решения на съществуващите проблеми;
  • Да стимулира активно участие на гражданите в разработване, обсъждане и изпълнение на общински планове, стратегии и програми за развитието на населените места и общината и на проекти, финансирани от местни, национални и международни фондове и програми;
  • Да мобилизира гражданите за облагородяване, хигиенизиране и поддържане на жилищните квартали и кметствата.
  • Да осъществява граждански контрол на управлението на общината и отделните общински дейности.

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close