Общество

Никола Нитов – управител на „ВиК” ЕООД – София „Вървим в правилната посока”

 

12380510_956236341091923_906847287_nВ дните около извънредното заседание на ВиК асоциацията в заседателната зала на Областна администрация – Софийска област, ви предлагаме интригуващ  разговор с управителя на „ВиК” ЕООД – София  – Никола Нитов. Той внася яснота около някои въпроси, намиращи широк обществен отзвук. Тръгвайки от глобалното, няма как да не споменем създаването на ВиК асоциацията и полемиките да стане ли Самоков част от нея. Погледнато през призмата на днешния ден какви са предимствата и недостатъците на една такава стъпка. Вече се мисли и по посока изграждане на втора мрежа за водоснабдяване. По думите на кмета Вл. Георгиев, „ Пукната скала” разполага с достатъчен дебит. През годините са се натрупали и въпроси, свързани с идеята за създаване на Общинско ВиК дружество.За обикновения потребител, т.е. за всички нас най-важен остава този за качеството и цената на водата. Намираме се във вододайна зона и не е нормално през горещите летни дни живителната течност да не достига на принципа „вода газим, жадни ходим”.  По какъв начин ще се гарантира снабдяването с вода на населението, включително и в най-отдалечените райони? По какъв начин могат да се отстранят авариите, породени от амортизираната водопреносна мрежа – отговорите от Никола Нитов.       

Г-н Нитов, каква е причината около ВиК сектора да има непрекъснати дискусии и обществени реакции?

Причините са няколко. На първо място като най-съществена бих посочил преструктурирането на ВиК сектора в България, вследствие изискванията на Европейската комисия. Това е отразено и в Закона за водите. ВиК дружествата в страната, включително и в Софийска област трябва да станат консолидирании.  Друго, което бих посочил е остарялата водопреносна мрежа в цялата Софийска област, с изключение на няколко от градовете. Тя донесе много проблеми на ВиК дружеството, но се стремим  доколкото е възможно да ги отстраняваме. Защото първата и основна задача на ВиК дружеството е да подаваме качествена вода. Непрекъснато се извършва мониторинг и мога да кажа, че в Софийска област няма случай от гледна точка физико-химичен и бактериологичен анализ на водата да са възникнали проблеми.

 

На какъв етап е дейността на Асоциацията, за която толкова много се говори? Самоков реално част ли е от нея, тъй като имаше решение на Общинския съвет, с което местното ръководство не беше съгласно нашата община да участва.

Този въпрос не би трябвало да се постави на мен, а по-скоро към ВиК асоциацията и нейния председател в лицето на областния управител – Росица Иванова или към кмета Вл. Георгиев. И все пак с няколко думи искам да кажа как стоят нещата. Асоциацията вече е създадена и е приела решение оператор на Софийска област да бъде „ВиК” ЕООД-София в наше лице. По отношение на това кои общини членуват във ВиК асоциацията, Община Самоков е също сред тях и е равноправен член. Какви ще бъдат ползите от създаването на ВиК асоциацията и консолидирания ВиК оператор? В следствие на договора, който ще бъде подписан между Асоциацията и ВиК оператора, ще започнат прединвестиционни проучвания в цялата Софийска област, които ще дадат параметрите в каква насока за в бъдеще – през следващия програмен период и този, който в момента действа да се насочат финансови средства за подобряване на ВиК услугите. Така, че това е от изключителна важност – дадена община да бъде член на ВиК асоциацията. По отношение на град Самоков бих казал, че тука има достатъчно водни ресурси, но водопреносната мрежа е доста остаряла. Основният водопровод, който идва в Самоков от Пукната скала, където водата е с изключително добри качества е в страшно амортизирано състояние. Общината предвижда да бъде осъвременен проектът, който те имат за този водопровод и с неголяма сума финансови средства да бъде изградена една част от него, която е в най-лошо състояние. Смятам, че с изграждането на този водопровод, ще се подобрят много нещата по отношение водоснабдяването на град Самоков. По този начин и дружеството ще купува по-малко вода от „Софийска вода”. Защото все пак това са финансови взаимоотношения, които са в негова тежест.

 

Имате предвид кандидатстване за външно финансиране по разни проекти или нещо друго..?

Има много варианти. На този етап за външно финансиране не може да говорим, но мисля, че с бюджетни средства – не само общински, а и от страна на Регионалното министерство, на предприятието по управление дейностите по околната среда също. Има варианти как да стане това нещо.

 

 

От доста време се говори за създаване на Общинско ВиК. От гледна точка на специалист – възможно ли е това да стане и какви биха били последствията по отношение на цената и качеството на предлаганите услуги?

 

Създаването на едно такова дружество ще противоречи на закона и бих казал, че няма да е много добре за самата община. От гледна точка на това, че Европейската комисия и Европейският съюз изискват тези общини да бъдат консолидирани, за да може да се обслужва с финансови средства по-голяма група от населението. В рамките на 200-300 хиляди души. Това е целта. Пътят, който се чертае на национално ниво е обединение, а не самостоятелност.

 

Какви цели и задачи си поставяте начело на ВиК – София област?

Основната задача е да подаваме качествена питейна вода на населението и от тач произтичат всички други задачи, които си поставяме. Съвместно с общините подобряване на ВиК инфраструктурата, подобряване на помпени станции, на някои възли. Така, че основната задача на ВиК дружеството е да подава качествена питейна вода и това е целта, която сме си поставили.

 

Кои са проблемите и предизвикателствата към настоящия момент?

Проблемите са много. Софийска област е втората по големина в България, но за разлика от Бургаска област, тука нямаме областен град. Има 16 града и 254 села. Налице са и изключително много ВиК съоръжения като помпени станции – над 130. Всичко това създава доста проблеми на ВиК дружеството, но се опитваме да ги решаваме.

 

Със сигурност един от съществените моменти е свързан с липсата на достатъчно средства за инвестиции и обновяване на наличната инфраструктура. Какви са пътищата за кандидатстване и търсене на външно финансиране, извън това на дружеството?

Ние сме търговско дружество и поради тази причина не можем да кандидатстваме по европейските програми  за получаване на средства и изграждане на обекти за ВиК инфраструктурата. Това, което можем да направим на този етап е заложено в нашия бизнес план и е утвърдено от Комисията по енергийно и водно регулиране. Заложеното ние ще го изпълним. Надявам се с подписването на договора с ВиК асоциацията след като приключат прединвестиционните проучвания, да има европейски средства – било по селските райони или по някоя от другите програми на Министерството на околната среда и водите за изграждане на нова ВиК инфраструктура.

 

Мислите ли, че обхватът на всичките общини под шапката на тази асоциация ще улесни пътя ви към това нещо и достъпът до министерствата?

Ние сме 100% държавно дружество и нямаме никакви проблеми с Министерството на регионалното развитие, което е нашият  принципал. Убеден съм, че това, за което ме питате ще стане.

Доколко самостоятелни обекти са ВиК дружествата?    

Ние сме търговско дружество и решенията ги взимаме самостоятелно. Аз като управител вземам решенията и нося пълната отговорност за тяхната правота. Преди една година заварих дружеството в едно положение. Някои райони бяха останали дори без водопроводни ключове. В рамките на тази една година, откакто съм управител на дружеството, положихме изключителни усилия за подобряване чисто битовото състояние на работниците и служителите на дружеството,  за подобряване на техниката и трудовото възнаграждение. В момента няма работник или служител, който да получава под браншовата заплата. Нямаме проблеми с професионалните съюзи. Въведохме електронните карнети с цел по-бързо да обработваме информацията вследствие отчитане на водомерните възли. Създадохме център за събиране на  стари вземания, един кол център и редица-редица други неща.

Как се борите с просрочените задължения?

Има просрочени задължения. Те не са малко, но именно с тази нова структура, която създадохме и контролните органи се опитваме да си съберем старите задължения. Разбира се това няма да стане на 100%. Ще бъдат заведени и дела срещу нашите длъжници – направили сме такива постъпки чрез Арбитражния съд и се надяваме голяма част от просрочените вноски да бъдат събрани.

Много ваши предшественици се смениха за сравнително кратък период. Търси ли се някаква приемственост в постигнатото, в добрите практики наложени през годините?

Нормално е да има приемственост на добрите практики. На лошите – не. Дружеството приключи 2015 на печалба – по отношение събирането на нашите вземания 550 хил. лв. повече в сравнение с предишната година и смятам, че вървим в правилната посока.

 

Related Articles

One Comment

  1. От крадец като Нитов не очаквй нищо друго освен кражби нали за това е и съден.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close