Самоков

Изготвя се кадастрален план за пет населени места в общината

Самоков 365

Чрез проведена обществена поръчка Агенцията по кадастър е възложила на фирма „ГБС – имоти” изготвянето на кадастър на селата Горни и Долни Окол, Гуцал, Марица и Широки дол. Кадастърът трябва да бъде готов до края на юни. До тогава предстоят редица процедури, които бяха тема на състоялата се среща. На нея присъстваха кметът на общината, представители на фирмата – изпълнител, представител на Агенцията по кадастър, главният инженер на общината Юри Бодуров, началникът на отдел „Местни данъци и такси” Йорданка Велева и кметовете на населените места, където предстои изготвяне на кадастър. Кметът Георгиев посъветва кметовете да дадат гласност на процедурата, както и да кажат на собствениците на имоти, че това е подходящ момент да си извадят актуални нотариални актове.  Същинската работа по изготвяне на кадастралната кара ще започне след приключване на работата по изготвяне на геодезическата мрежа на всяко населено място. От следващата седмица ще започне разяснителната кампания по населените места, като ще бъдат организирани срещи със собствениците на имоти и ще бъдат разяснени дейностите, които предстоят. По график ще се направи анкетиране, при което собствениците на имоти трябва да предоставят документи, с които се идентифицират като такива. В анкетирането и в заснемането на имоти ще участват хора, които ще разполагат с документи за легитимация. От друга страна фирмата – изпълнител притежава удостоверение, че има право да борави и съхранява лични данни. Инж. Бодуров даде указания на кметовете да кажат на жителите на населени места добре да оформят границите на имотите си, за да бъдат точно отразени в кадастралната карта. Когато започне същинската работа, служители на фирмата – изпълнител ще се наложи да влизат в дворовете на имотите, за да извършат заснемане. Собствениците имат право да откажат достъп, но трябва да знаят, че в този случай имотът няма да бъде отразен в кадастъра и след това ако се наложи разпоредителна сделка, документите, които трябва да си извадят ще бъдат за тяхна сметка. Йорданка Велева съобщи на кметовете, че ще им бъде даден пълен достъп до данъчните партиди, като по този начин базата данни също може да се ползва за необходимата информация. След изготвянето на кадастралния план, той ще бъде представен за обществено обсъждане и всички собственици на имоти в петте населени места ще могат да се запознаят с него, както и да подават възражения в законово установения срок.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close