Злободневно

Започна подготовката на бюджет 2016

BudjetАнелия Балабанова

Започна подготовката на бюджет 2016. В понеделник се състоя обявеното публично обсъждане на проектобюджета, на което имаха възможност да присъстват  представители на общинска администрация,  общински съветници и граждани. До окончателното му приемане ще има още няколко такива срещи със задължителен и законоустановен характер. Целта е в началото на следващата година да има изработен единен документ, който да осигури стабилност и финансовото функциониране на Общината. Зам.-кметът Сия Шехтанова направи подробен разчет на заложените параметри в приходната и разходната част , които все още не са в готов и завършен вид. Чакат се предложенията от селата.  Съгласно проектозакона за държавния бюджет  за 2016 г., общините ще получават средства под формата на обща субсидия /за делегирани от държавата дейности/, субсидия за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия /за дофинансиране на недостига от местни приходи/ и средства за зимно поддържане и снегопочистване на зимни пътища.

И тази година едни от основните дейности са свързани с поддържането на инфраструктурата и обществените пространства. Общината има намерение да кандидатства за средства от националните фондове, свързани с  цялостна подмяна на уличното осветление. Предвидено е и закупуване на още една вишка. „ Посоката, която сме поели през последните години трябва да бъде продължена” – коментира кметът Георгиев. Заделени са средства за ВиК, изграждане на канализация в различни населени места, разходи за проектиране. Ако бъдат отпуснати средства за физкултурен салон в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Общината има готовност да участва и със собствено финансиране. Необходими са минимум 800 хил. лв. По предварителни данни бюджетът за следващата година ще бъде в рамките на 30 172 378 лв. Инж. Петър Георгиев – общински съветник предложи да се отпуснат повече средства за спорт – на спортните клубове. Поне колкото са парите, предвидени за ОП „Спортни имоти и прояви” – 515 хил. лв. Субсидията на клубовете за следващата година възлиза на 240 хил. лв. и има притеснения, че те не се разпределят по най-оптимален начин. Д-р Димитър Панев коментира състоянието на болницата и , че Общината трябва да предприеме спешни мерки и подпомогне по някакъв начин лечебното заведение, защото вече се забелязва отлив на пациенти.

Единственият дългов инструмент, който се предвижда Общината да поеме е заем от 2 млн. лв. за изграждане на крайречна зона и мерки за енергийна ефективност. Основният стремеж по отношение на финансовия план за следващата година е успешно реализиране на приходната част, ефективно и ефикасно изпълнение на разходната.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close