Самоков

Еднократна помощ от 1500 лв. за най-пострадалите от наводненията

Анелия Балабанова

Днес се проведе насрочената извънредна сесия на ОбС- Самоков. Основният  акцент по време на краткото заседание бяха основанията и реда за получаване на еднократна финансова помощ на пострадалите лица от наводнението на 3-ти юли. Постоянната комисия по Здравеопазване и социални дейности утвърди правилата, по които ще става това. Те бяха подкрепени и гласувани от всички останали съветници.

Сред изискванията е пострадалите лица да имат постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Самоков. Също така да нямат неразплатени изискуеми задължения към община Самоков, да не притежават недвижимо или движимо имущество за срок от една година преди молбата за отпускане на помощ. Други задължителни условия са да не са получавали и да не получават помощ на същото основание от друг орган или институция, с изключение на лицата, попадащи в първа група, за които посоченото основание не се прилага. Жилището, в което са настъпили щетите, да е единствено за семейството, да не е застраховано в застрахователна институция и да има документ за собственост и да не са регистрирани и да не развиват дейност по ТЗ и като земеделски производители.

Финансовата помощ да бъде предоставена на пострадалото лице след подписване и представяне на молба-декларация /по образец/ за обстоятелствата, представляващи основания за отпускане на еднократната помощ, изпълнени към момента на придобиване правото за получаване помощта. Определената еднократна финансова помощ за пострадалите лица, попадащи в първа група е 1 500 лв., за тези във втора 500 и 300 лв. за трета. Попадащите в четвърта група няма да получат финансови средства, поради липса на основание. Останалите ще бъдат пренасочени от параграф „Обещетения и помощи по решение на ОбС”. Председателят на ПК по Здравеопазване и социални дейности д-р Димитър Панев уточни, че тяхната задача е била да оформят законовите рамки, по които ще става разпределението на средствата. Кой в коя група попада ще реши комисията, сформирана от Общината на база извършените огледи. Те започнаха броени часове след потопа. В отговор кметът Георгиев поясни, че са обработени 429 адреса. „Никой не сме разкарвали до Общината” – коментира още градоначалникът.Той увери, че няма да се чака предвиденият тримесечен срок на Комисията по бедствия и аварии. Събраните документи ще бъдат представени още на предстоящото заседание през месец септември. Голяма част от щетите все още не са отстранени, тъй като предстои комисия от Областната администрация да дойде в периода 14-18 август и направи оглед. В най-пострадалите част ще бъдат измити и улиците след ремонтите.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close