ОбществоРегионални

ДО: ОБЩИНА САМОКОВ

 

На вниманието на:      г-н  Владимир Георгиев – кмет на община Самоков

Относно:      Обществено обсъждане на Бюджет 2018г.

Уважаеми господин Георгиев,

Много се надявам Вие и останалите служители от общинската администрация, които ще представят Бюджет 2018г. и ще отстояват достойнствата му, да не сте се отказали от твърденията си, че сте кмет на всички самоковски граждани и съответно длъжностни лица  на други позиции от администрацията, за които всички граждани на общината са с равни права. Ако  наистина няма промяна в нееднократно декларираното ви – на Вас и подчинените Ви – равнозначно отношение към всички граждани, защо отново сме свидетели на дискриминационно определения начален час на общественото обсъждане на новия бюджет – 16.30h на 12.01.. На последното заседание на Общинския съвет  беше обявен по-късен час.

Отлично знаете, че само най-голямото предприятие в общината работи до 16.30, а повечето останали до 17 и по-късно. Какво се

цели с публикуваната само на страничката на общината промяна? Най-вероятно немалка част от гражданите с най-активна позиция и отношение към основния закон на общината да закъснеят или въобще да не се класират и да се случи в действителност удобното общинарско, а  не обществено обсъждане.

Отделно от това,  приходната и разходната част на проекто-бюджета са публикувани без нито една разшифровка на някои от по- важните и обикновено дискусионни пера, спестени са този път за разлика от предшестващите години и  данните за планираните приходи и разходи по Бюджет 2017г. и изпълнението му – все данни необходими за анализ и оценка на истинските стойности и тенденции на бюджетната  и другите политики на общинското ръководство. Сигурно целия видеоматериал за представянето, който със сигурност ще се нарече от прогресивното чиновничество “презентация”, вече е напълно готов, включително и очертаващи задължително положителни тенденции,  графики и диаграми.  Защо се страхувате от предварителното публикуване на повече подробности?  За да не се разкрият нелицеприятни разходи,  некореспондиращи с обществения интерес действия или да не се допусне предварителна подготовка на гражданите с рационални и полезни предложения, които да объркат някои намерения и планове на съставителите на бюджета и сладки надежди на бъдещи изпълнители на обществени поръчки?

По повод Вашите твърдения, че на обсъждането на Бюджет 2017г. не е дискутирано по мое искане финансирането на изграждането на паметника на самоковските опълченци и че Ви липсва спомен за Ваше обещание в тази връзка,  настоявам категорично на това обсъждане да се води подробен протокол. Няма пречка да се процедира в точно съзвучие с предвиденото в чл. 29 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а след  няколко дневен разумен срок да бъде качен на страницата на общинската  администрация и участниците в обсъждането в седемдневен срок да могат да поискат отстраняване на евентуални неточности при протоколирането.

Настоявам часът за начало на общественото обсъждане да бъде установен и огласен незабавно не по рано от 17.00h и вратите на заседателната зала да бъдат отворени не по-рано от десет минути преди началото на мероприятието.

Забелязвам, че или ресор “Връзки с обществеността и протокол” не Ви е информирал, или Вие не сте намерили за важно да обърнете внимание на предложението ми за увеличение

на приемното време на кмета и други длъжностни лица от администрацията, направено с най-добри намерения в статията “Приемен полуден”. Голяма част от изтъкнатите причини за исканото увеличение имат валидност и за организацията на обществените обсъждания.  Държейки за всеки случай да съм сигурен, че  сте информиран, а дано се окаже и възприел това  предложение на един обикновен гражданин ,  Ви изпращам моята статия с маркиран един според мен важен акцент.

 

ПРИЕМЕН ПОЛУДЕН

 

Неотдавна журналистка попита кмета на едно родопско градче кога е неговия приемен ден. Кметът отговори, че това е всеки ден от седмицата и поясни – та нали хората са ме избрали, за да им служа, а те всеки ден има какво да споделят с мен, както и дадат своите често ценни предложения за решаване на най-различни проблеми в общината.

На страницата на община Кюстендил читателят може да научи за продължаващата  инициатива на тамошния кмет Петър Паунов  “Кметът ви чува”. На открити телефони и електронен адрес всеки гражданин може да сигнализира за проблеми и да поставя въпроси от най-различно естество и може да бъде сигурен, че ще последва адекватна реакция.

За да изпълняват задълженията си в съзвучие с клетвата,  която полагат  кметовете при встъпването си в длъжност и  която ги задължава  да спазват Конституцията и законите на страната, и във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите на Самоковска община и да работят за тяхното благоденствие  (вж. чл. 32, ал.1 от ЗМСМА), чуваемоста от страна на тези публични личности към проблемите, интересите, предложенията и идеите на техните избиратели трябва да е на максимално ниво. Това изискване се отнася и за цялата общинска администрация, след като нейният ръководител, се е ангажирал с изпълнението на един обществен договор, по който е приел да бъде страна.

За съжаление, прилагането на добри практики и споменът за положената клетва у нас видимо не са на особена почит. Не без основание се затвърждава  впечатлението, че в общината не само не искат много-много да ни чуват, а и да  ни виждат.

Гражданите могат да се срещнат с кмета в рамките на няколко часа  от петъчния следобед. Това може да стане само ако са имали щастието в ранните часове на предишния ден да бъдат записани. А ако приемния ден няма да се състои по някаква причина в рамките на текущата или няколко седмици поред, както наскоро се случи, търпение му е майката и надежда по-скоро да дойде следващия петък.

Въпреки че работното време на общината е до 17.30h, определено за улеснение на гражданите, приемното време свършва доста по-рано. И какво се оказва?  За най-активната част от населението, работеща  до 16.30 или 17.00h, възможността да се срещне с кмета устремно клони към нула. Освен ако човек не си пусне един ден отпуск. Тези хора, които най-добре виждат какво става около нас, имат най-висок потенциал във всички сфери на стопанския живот, ръководство, управление, технологии, образование, култура и т.н., в повечето случаи с по-добра експертиза от ред общинари и по-тази причина могат да бъдат изключително полезни с идеи, предложения и решения, по подразбиране са поставени в изолация чрез една простичка бариера на входа – обхватът на приемното време. Защо?

Отговорът се обуславя от ред причини и явления. Този контингент от електората например може  да предложи решения по-добри от такива на управленския елит и така да развенчае митове и легенди за непогрешимостта на някои негови екипи или ръководни фактори;  да поиска да узнае  защо  значителни територии от Самоковска община вече не са нито общинска,, нито българска собственост; да се поинтересува защо всяка гражданска инициатива – срещу издевателства над Искъра  и депонирането на отпадъците,  за общинско ВиК, изграждане на паметник и др. – се загробва от администрацията с рафинирани йезуитски методи и над участниците се издевателства;  да пожелае да разбере  защо

стойностната верига на редица финансирани  от общинския бюджет начинания е толкова обременена, а публичния контрол над реализирането им и  разходите  практически е изключен; да попита защо се сключват наемни и договори за замяна на терени явно противоречащи на интересите на общината; да  отправи питания относно действия  или бездействия подпомагащи на практика обезбългаряването на  Първи квартал и “Възраждане”; да прояви “нездрав” интерес и по безброй  други направления от дейността на администрацията

Казаното дотук се отнася с пълна сила и за приемното време на длъжностни лица  и на важни  ръководни позиции – в ТСУИЕП, главен архитект. Не  се забелязва зам.кметове,  някои от шефовете на дирекции и други, с които гражданите би следвало да могат да споделят своите проблеми, да е предвидено да имат приемно време. В изключителни случаи повечето от тях, явявайки се ползватели на  привилегии за работа на ненормирано работно време, не би трябвало да отказват контакти с гражданите и след 17.30h.

Нека видим при така установените часове в приемните дни кои граждани могат да се срещнат с необходимите им администратори и кои на практика са лишени от това си право. В първата група попадат пенсионерите, част от учениците и малка от учителите, безработни, обитателите на “Дом за стари хора”,  малка част от  работещите на смени, някои личности със странни занимания предимно в тъмната част от денонощието и източвачи на ДДС, разполагащите със свободно време в следобедните часове упражняващи някои свободни професии и немного други. Във втората трябва да включим: значителна част от медицинските кадри, повечето педагози, всички заети в различни дейности  на обикновена смяна и значителна част от тези на сменен режим – работници, служители, селскостопански труженици, специалисти, инженери и много други. Все активни хора със съществен  принос за просперитета на общината, хора чието мнение трябва да се чува и чиито проблеми следва да се решават.

Намирам за наложително увеличението на приемните дни и приемното време на длъжностните лица на ключови позиции в общинската администрация.

С уважение: Б.Стамболийски

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close