Седмицата

Все по-близо до депото

depoАнелия Балабанова

Дългогодишната сага с изграждане на Център за управление на отпадъците в Самоков  навлезе в нова фаза. В края на миналата седмица бяха подписани един от най-важните договори за Самоков и региона, с които се поставя началото на изграждането му. Припомняме, че през  август 2012 година министър Нона Караджова и кметът на община Самоков подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и стойността му е 9 млн. лева. Реализацията му  цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините Костенец, Ихтиман, Долна баня и Самоков. По проект е предвидено изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Самоков, който ще включва изграждането на клетка за неопасни отпадъци, приемен център за едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците, система за улавяне на газовете, както и изграждане на инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци. След повече от две години дела против изграждането на това депо, както и провеждане на дълги и тежки процедури за избор на изпълнители на различните части по проекта  се стигна до официалната церемония по подписване на договори, с които реалното изграждане започва. „Геотехмин”ООД бе избрана за изпълнител на строителството на регионалния център -1-ви етап и външни връзки. Стойността на тази поръчка е 4 млн 6539 хил лв без ДДС. Подписи положиха кметът Владимир Георгиев и изпълнителният директор на „Геотехмин“ Доминик Хамерс.

Фирмата оценява важността на този проект и има опит в изграждане на подобни системи, вече имат две изпълнени и две, които са в ход. Нейни подизпълнители ще бъдат самоковската „Бекастрой“ и „Геострой“. Предвиденият срок за изпълнение е 105 дни. Вторият договор, който бе подписан е за Проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталации. Негов изпълнител е „Обединение чистота БКС-С 2014г.”, а стойността му е 964 220 лв без ДДС. Подпис от страна на изпълнителя положи Цветанка Пашова, която заяви своята увереност, че ще приключат работа качествено и в срок. Строителен надзор на обекта ще осъществява фирма ”Логистика М”  за сумата от 197 хиляди лева. Доставката на машини и съоръжения за експлоатация на регионалния център за отпадъци ще бъде „Бонима” ЕООД за сумата от 873 081 лв без ДДС. На официалната церемония присъстваха представители на фирмите изпълнители, на общинско ръководство и администрация, както и народният представител Радослав Стойчев. Всички си пожелаха добро сътрудничество и приключване в срок с качествена работа.

Дори и при това стечение на обстоятелствата изникват някои въпросителни. На първо място доколко съобразно е да се сключват договори при положение, че има съдебни процедури срещу изграждането на депото, които все още не са напълно приключили. Все още няма решение на Върховния административния съд и е напълно възможно то да бъде в полза на Инициативния комитет или пък да върне нещата в изходна позиция. АССО в закрито заседание оставя без разглеждане жалбата на Инициативния комитет срещу заповедта на РДНСК ЮЗР инж. Пламен Трифонов. Самият Трифонов със своя заповед оставя без разглеждане жалбата на ИК срещу строителното разрешение от ноември 2013 г. на архитект Клинчева. По същество гледане няма.

Друг многозначителен  факт е самосезирането на наблюдаващия прокурор от Върховна административна прокуратура – Малинов, който проверява за законност  строителното разрешение на арх. Клинчева от ноември 2013 г. Не на последно място трябва да се отбележи конфликтът на интереси, в който попадат част от общинските съветници. Представителите на Инициативния комитет са решени да защитават до край своята кауза, въпреки че на този етап тя изглежда обречена. С оглед представителнителните функции на сдружението на проведено учредително събрание е взето решение то да прерасне във фондация.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close