Политика

Владимир Георгиев-кмет на Община Самоков: „Кандидатирането ми за втори мандат е поета отговорност към започнатото, а не лична амбиция”

v.georgievАнелия Балабанова

 

На прага на поредните местни избори се коментира и анализира, кроят се планове, издигат се кандидати. Време, интересно и напрегнато, време на очаквания и надежди, на равносметка за изминалите четири години. Какви бяха те за Община Самоков, промени ли се животът ни и в каква посока? Заживяха ли самоковци в един по-добър град? Погледнато през призмата на днешния ден кое натежава повече – удовлетворението от свършеното или горчилката от невъзможността за финализиране на важни стратегически проекти, поради липса на време и други обективни обстоятелства?

Отговор на всички тези въпроси дава кметът Владимир Георгиев в интервю за „Самоков 365” в края на един четиригодишен мандат. Първият за него като градоначалник.

 

Г-н Георгиев, кое определяте като Ваше най-голямо постижение през мандата и кое отчитате като пропуск?

 

Това е все едно да питате родител кое дете обича най-много. Управлението на една община е комплекс от много фактори, сектори и услуги. Така че не мога да определя приоритет – инфраструктурата е важна и определяща за развитието на една община, но и за качеството на живот на жителите й. От друга страна гражданите трябва да бъдат обслужвани на едно добро ниво – това са програмни продукти, удобство на гишетата, компетентна администрация и в същото време да се цени времето на хората. Важно е да се работи за насърчаване на инвестициите, но пък за община, ориентирана в развитието на туризма, са важни маркетингът и рекламата, важна е визията. Процесът е сложен и комплексен и не бива да се степенува важността на едно за сметка на друго. Според мен универсалната формула е да се работи във всички посоки и да се използват всички възможности. През мандата това беше основен приоритет – да се използва всяка възможност. В този контекст мога да обобщя, че реализираните инфраструктурни проекти, ландшафтните решения, подобрената визия на града и селата, създаденият център за информация и обслужване на гражданите, закупените нови програмни продукти, създаването на Туристическия информационен център и съответно участието ни в изложения, новите рекламни продукти, работата ни с неправителствени организации, използване на всяка възможност за подготовка и кандидатстване с проекти. Всичко това е показателно колко различни сфери обхваща дейността ни. Доволен съм, че успяхме да реализираме редица проекти в инфраструктурата, образованието, социалната сфера. Пак подчертавам, че когато говорим за управление на една община, това е толкова комплексно понятие и обхваща толкова много сфери, че е трудно, а и погрешно да се определя един приоритет за сметка на друг. А по отношение на пропуските, бих променил въпроса – а именно нерешените проблеми. Пропуск е, ако не знам за някой проблем, но след четири години смятам, че съм абсолютно наясно с проблемите и работим по всеки един за разрешаването му. Да, някои решения идват по- бавно, но понякога не всичко е в ръцете на местната власт.

 

Често чуваме констатации, че икономически градът замира. Къде е мястото на Общината, защото при всички случаи не е нормално тя да е най-големият работодател?

 

Да, на фона на икономиката преди 20 години, когато е имало над 20 предприятия, но времената се промениха и по редица фактори, които подчертавам са фактори на прехода, характерни за цялата страна, производството замря. Но искам дебело да подчертая, че Общината е реагирала винаги адекватно и според възможностите си за насърчаване на инвестициите. За целта сме обособили терени и индустриална зона за задоволяване на инвестиционни намерения. Има въведени бизнес услуги за приоритетно обслужване на инвеститори. И ще подкрепя твърдението си с факти – цеха за пелети, който предстои да заработи, проекта за голф игрище в Окол, фермата в с. Рельово, приемната на Дирекция „Национален парк Рила“, на която започна строителството.  Тук искам да насоча въпроса и в посока земеделие. Вие медиите знаете колко много търгове се провеждат за отдаване на земеделска земя под наем. Това също е част от стратегията на общината за насърчаване на бизнеса, защото чрез земеделието се намалява броят на пустеещите земи, развива се земеделието, разкриват се нови работни места, влизат свежи пари чрез европейските субсидии. От друга страна, по отношение на развитието на туризма, общината инвестира много средства за участие в туристически изложения, рекламиране на дестинацията. Това също е част от икономиката. Стремим се да обединим различните сектори – занаятчии, земеделие, туристически бранш, защото те могат да си бъдат взаимно полезни. Дали е нормално или не общината да бъде най-големият работодател, е въпрос на тълкуване. Ние разкрихме нови работни места чрез реализацията на инвестиционната ни програма. Но станахме най-големият работодател, защото европейските програми ни даваха възможност да кандидатстваме за разкриване на работни места и ние я използвахме. Да, съгласен съм, че безработицата е един от най-сериозните проблеми на общината, но по-сериозната част от проблема е, че над 50% от регистрираните безработни са хора без образование и квалификация, неконкурентноспособни на пазара на труда. С други думи и 2000 нови работни места да се разкрият от бизнеса, няма да могат да се покрият от регистрираните в бюрото лица. Проблемът с безработицата е комплексен и не е въпрос само на разкриване на работни места, защото за съжаление и това е тенденция в цялата страна – има глад за квалифицирани кадри.

 

Защо Боровец продължава да отстъпва като курорт от национално значение?

 

Проблемът на Боровец през последните години е, че всеки един бизнес там работи сам за себе си, без да обединят усилията си в името на развитието на курорта. От две години вече има сдружение на хотелиерите в Боровец, което е стъпка в правилната посока. Трябва да се случват различни събития в Боровец, да се разработи маркетингова стратегия и мисля, че това вече е осъзнато от хората, които имат интерес да се развива курорта. От друга страна Общината осъзнава своята отговорност и виждате, че се стремим да внасяме все повече подобрения. Работим за организацията на движението в Боровец, стопанисваме паркингите, контролираме паркирането. Сериозно внимание обръщаме и на поддържане на чистотата. Ежегодно инвестираме в асфалтиране на улици, направихме велоалея, подменихме спирките за градски транспорт, сменихме визията на рекламните табла, подменихме цялостно осветлението. Имаме готов проект за ВиК на целия курорт, с реализацията на който ще повишим значително качеството на водата и отвеждането на отпадните води. Не на последно място искам да посоча, че с проектите в сферата на туризма Общината значително допринесе за рекламирането на даденостите в Боровец и възможностите за туризъм.

 

Окончателно ли бе решен въпросът с „частното енерго” в 7 кв. и защо токът там се таксува на различни цени?

 

Нямам информация на какви цени са заплащали тока към „частното енерго”. Цените на тока се определят от енергоразпределитените дружества и се одобряват от ДКЕВР. Общината няма никакви лостове за въздействие върху това. Този въпрос трябва да зададете на тях. По отношение на другата част на въпроса искам да подчертая, че този проблем е с 20 – годишна давност и до скоро отговорът беше, че няма разрешение. Е, ние намерихме начин и формула в ромската махала да бъдат разкрити законни партиди. Новата мрежа вече е факт, както и първите абонати. Щом колелото се завъртя вече няма спиране. Но дебело ще подчертая, че проблемът в махалата не е само в незаконното енерго и под окончателно разрешаване на проблема разбирам премахване на гетото. Това е бавен процес. Но заявявам, че имаме волята и желанието да го разрешим. Факт –  първите стъпки са направени и ще продължим да работим в тази посока. Смятам до края на следващата година да бъдат разкрити законни партиди към всички оформени парцели в 7-ми квартал. Срещаме съдействие от самите жители на махалата, които искат да имат законен ток. Във връзка с работата по премахване на незаконните постройки в махалата и всички проблеми произтичащи от това, общината оформи имоти в два терена – под бившия завод „Любчо Баръмов“ и под турските гробища. Желаещите имат възможност да закупят отстъпено право на строеж за жилищни нужди. Изготвихме и типови проекти за сгради, които продаваме на символична цена. По този начин постепенно ще се ликвидира гетото. Това е единственият път за окончателно решаване на проблема.

 

Каква е равносметката от работата и реализираните проекти по европейски програми през изминалите 4 години. Колко пари са влезли в общината?

 

Реално възможността за кандидатстване по европейски програми не беше 4, а  две години, които оставаха от програмния прозорец 2007 – 2014. Да не говорим, за нестабилната политическа обстановка в страната ни, управлението на 5 правителства за 4 години, забавянето на отварянето на новия програмен прозорец 2014 – 2020. Въпреки това успяхме да усвоим над 30 млн. лв. само в инфраструктурни проекти. Освен тях, спечелихме проекти в сферата на образованието, социални проекти, проекти за подобряване на административния капацитет, в сферата на културата, на туризма. Ще припомня, че проектът за реставрация на крепостта Цари мали град спечели четири национални и една международна награда. Проектът за Център за настаняване от семеен тип спечели една награда и беше номиниран за сграда на годината, макар че за мен по-ценното там е, че 12 деца намериха своя дом. Въпреки дилемите около изграждането на Регионалния център за управление на отпадъците, ще го посоча като един важен и стратегически проект, чието голямо значение тепърва ще усетим. Не мога да не посоча и проекта, чрез който стана възможно закупуването на нова модерна медицинска апаратура и ремонтирахме отделенията в болницата. През тази година благодарение на спечелените проекти подобрихме енергоефективността и ремонтирахме фасадите на две училища в Самоков. Въпреки че не може да се види и на този етап реално да се усети, но изготвянето на стратегически документ като Интегрирания план за градско развитие ще ни помогне доста по отношение на визията за развитието на общината и разрешаване на най-належащите проблеми. Това е пътят в това време на икономическа стагнация – да се усвояват средства от европейските фондове, да се инвестират в общината, да се подпомага бизнеса. Ето защо се радвам, когато самоковски фирми печелят обществените поръчки. По този начин се подпомага местния бизнес и се осигурява работа и заетост на самоковци.

                                                 

Какъв е пътят за спасяването на болницата, защото все по-видно става отсъствието на специалисти?

 

Липсата на специалисти в болничната помощ се очертава като национален проблем, така че тази ситуация не е само за нашата болница. На първо място трябва да се промени националната здравна политика и да се регламентират лекарските възнаграждения по възможно най-добрия начин, както и финансирането на лечебните заведения. Мога да кажа само, че условията като база и техника в нашата болница са отлични. За всеки специалист би било удоволствие да работи тук, защото нееднократно съм чувал оценки за МБАЛ – Самоков, че се нарежда като материална база до нивото на университетските болници. И това беше приоритет на общината, защото за да можем да привлечем специалисти, първо трябва да можем да им предложим добра материална база – високоспециализирана техника, модерни отделения, отговарящи на всички съвременни изисквания. Радвам се, че имаме възможност да финансираме обучение на медицински сестри, което ще ни обезпечи от страна на такива кадри. И продължаваме да работим в тази насока за превръщането на самоковската болница в база за обучение, с което се надяваме, че частично ще решим въпроса с медицинския персонал, но проблемът в сферата на здравеопазването си остава на национално ниво и ние няма как да не сме потърпевши.

 

Пътната инфраструктура в община Самоков, особено републиканската пътна мрежа е под всякаква критика. Какво е взаимодействието Ви с Агенция „Пътна инфраструктура” в посока рехабилитация на тези важни участъци?

 

Всъщност от първия ден на кметския стол не съм спирал да работя в тази насока. Използвал съм всяка една възможност, за да сезирам компетентните органи по тези проблеми. Довеждащата инфраструктура е един от най-важните компоненти за развитието на туризма. За Самоков това е жизненоважно, защото ние нямаме друга форма на транспорт, освен републиканските пътища. Преди време, в резултат на протест за състоянието на пътя до Мальовица нашата община беше посетена от Министъра на регионалното развитие. Използвах случая, поставих проблема и пътят за Ихтиман беше частично ремонтиран. Разбира се най-доброто решение е не рехабилитация, а основен ремонт на всички републикански пътища в нашата община. Обнадеждих се, че в плана на правителството е залегнал ремонтът на пътя за Дупница и изграждане на магистрала Рила. Но докато не приключат процедурите и реално не започне работа, аз няма да спра да поставям проблема.

 

Сагата с Общинското лесничейство… Ако там всичко беше наред, защо по никое време беше сменен директорът?

 

Дефинирайте ми „никое време“? Когато станах кмет, директор на общинското лесничейство беше Евгени Димитров, който след пенсионирането си освободи поста и проведохме конкурс за нов управител. Конкурсът беше спечелен от Мартин Илиев. През първата година от назначаването му нямаше проблем с дейността на лесничейството. През втората година бяха подадени жалби и в резултат на процедурите по извършване на проверка по жалбите, бяха спрени със заповед позволителни за извършване на добив на дървесина. Договорът на Мартин Илиев беше прекратен по взаимно съгласие тъй като това щеше да се блокира работата на лесничейството за неопределен период от време. А това е стопанско предприятие и основната му дейност е разпореждане с общинските гори. Това е и приходоизточник за общинския бюджет и не беше оправдано да се чакат приключването на процедурите и да блокираме работата на предприятието. А наближава и сезонът за задоволяване на нуждите на населението с дърва за огрев, щеше да е безотговорно да оставим цялата тази дейност до произнасяне на съда. А съдът се произнесе в наша полза, което значи, че няма констатирани нарушения. Така че, единствената причина за назначението на нов директор е да не се блокира дейността на лесничейството.

 

Предстоят избори. Защо се получава така, че в листата на БСП за общински съветници на челни позиции фигурират само двама от досегашните?

 

Това не е новина. Припомням, че и в предишната ни листа основно заложихме на нови лица. При нас листите за общински съветници се предлагат от членовете на БСП на събрания на членовете по селата и кварталите. Залагаме както на познати вече имена, така и на млади хора. Имаме и гражданска квота. Мястото на предложените кандидати в листата се определя  чрез тайно гласуване от 120 делегати на конференция на БСП – Самоков.  А пък на фона на възможността за гласуване чрез преференция не смятам, че „челна позиция“ е определящ термин. Подредбата на листата имаше значение, когато се гласуваше за цялата листа.

 

Масово се коментира, че в града не е извадена друга кандидатура, която да Ви е достатъчно конкурентна. Успокоява ли Ви този факт?

 

Макар че първото не беше въпрос, а Ваша констатация,  Ви благодаря за високата оценка и ще попитам на свой ред – по какъв критерии се определя една кандидатура дали е силна или слаба. Социологически проучвания ли са правени? Преди 4 години моята кандидатура като каква се определяше – силна или слаба?!

Уверен съм, че сега съм много по-наясно с проблемите на Общината, отколкото преди четири години и имам много по-ясна визия за възможностите за решаването им, за развитието на Самоков.

 

Каква кампания очаквате и натрупахте ли достатъчно опит и рутина след четири години управление?

 

Няма училище за кметове, всеки идва на този пост със собствена представа и мотивация и вярвайте ми реалността е съвсем различна от представите. За мен тези четири години бяха едновременно и училище и практика и сега в края на мандата мога да заявя, че съм много по-наясно с проблемите на общината и съм изградил визия за тяхното разрешаване. Това ме мотивира да се кандидатирам за втори мандат, защото искам да продължа да работя в посоката, в която аз и моят екип сме започнали, да реализирам идеите си, да довърша вече започнати проекти. И всичко това да бъде видимо и да се усети от хората.
А по отношение на кампанията се надявам да бъде спокойна и толерантна, и да се конкурират идеи.

 

Заплаха ли са новите политически формации, които се появяват?

 

От вас чувам за нови политически формации. Всички, които са заявили участие в изборите до момента са ми известни и преди това.

Кампанията ми ще бъде базирана на конкретни резултати, придобития ми опит и идеи, защото кандидатирането ми за втори мандат е поета отговорност към започнатото, а не лична амбиция.

Related Articles

One Comment

  1. Комунист,града ще се разпадне,икономика-нула,”маалата”се разшири в пъти НО кмета строи градинки,площадки и т.н.все жизненоважни неща.Жалко е че е без реална конкуренция,градО е червен(втората кумуна в света след Парижката е Самоковската).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close