Политика

Венета Галева: „Ще се постараем да покажем сериозно присъствие и този път”

Galeva1 (1)Анелия Балабанова

Всеки край е повод за равносметка. Изтичат последните дни от управленския мандат на настоящото общинско ръководство. Какво свършиха съветниците и какво не успяха? За какво не стигна времето? Тези въпроси ще зададем на всеки един от тях в търсене на ясни и конкретни отговори за постиженията и пропуските. Крайната картина би трябвало да внесе яснота относно изпълнението на поетите ангажименти и отправените по време на предизборната надпревара послания. Стартираме серията от интервюта с Венета Галева – зам.- председател на Общинския съвет и председател на ПК по бюджет и финанси. Мнозина от нас я познават от работата й като началник на Дирекция „Бюро по труда”, но се справя със завидна лекота и като зам.-председател на ОбС-Самоков. Какъв е прочитът на Венета Галева за събитията и живота в общината през изминалите четири години – в следващите редове.   

Г-жо Галева, в края на мандата, как определяте работата на Общинския съвет?

Общинският съвет е един от най-важните органи на местното самоуправление. В неговите компетенции са всички въпроси, от които зависи политиката за развитие на една община. Смея да кажа, че ОбС-Самоков беше един работещ орган на местната власт и като такъв се прояви през целия си мандат. Според мен всички съветници вложиха своите знания, умения и професионален опит така, че да бъдат взети най-адекватните и точни решения за доброто развитие на общината. Само когато работят заедно ОбС, като основен орган на местното самоуправление и има добър диалог с кмета и администрацията, тогава може да се получат добри резултати. Това се случи в нашата община и всичко направено и това, което виждат нашите съграждани е благодарение на доброто взаимодействие и разбирането от страна на общинските съветници.

Кои от предприетите стъпки и действия оценявате като най-важни?

Аз като председател на бюджетната комисия ще кажа, че едни от най-важните решения през тези четири години бяха свързани с приемането на общинските бюджети. Бюджетът е основната финансова рамка за развитието на една община, инструментът за провеждането на местната политика. Показва откъде идват парите и за какви дейности се изразходват, т.е какви услуги ще предоставя общината на населението и на каква цена. В рамките на тези четири години, които вече изтичат, ние сме приели отделни годишни бюджети, след едно много широко обсъждане сред общинските съветници и приемане на най-разумните варианти за промени, касаещи приходната и разходна част. Другото, което мога да кажа около работата на бюджетната комисия е, че се правеха изменения по бюджета, защото инструментът, с който работи общината са финансите. Всяка една дейност е свързана с пари и респективно с промени, когато такива се налагат. Много важни в бюджетната комисия са поетите общински дългове. Ние имаме поет общински дълг от фонда за организиране на местно самоуправление в България – фонд ФЛАГ. От този фонд сме получили заем, средства за изпълнението на няколко значими проекта на територията на общината – „Корекцията на река Боклуджа”, „Реконструкция, реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк Цари мали град” и още един проект – „Обновяване и ремонтни дейности на отделенията в МБАЛ – Самоков”.

Всичко това са проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, но първоначалното финансиране се извършва със средства на общината и парите са заети от фонд ФЛАГ.

 

За какво не стигна време?

Сигурно за много неща не е стигнало време на този Общински съвет. Може би имаше какво да направим по отношение подобряване на инфраструктурата, кандидатстване по проекти, които се финансират със средства от Европейския съюз. Знаете, че старият програмен период беше 2007-2013 г., т.е. нашият Общински съвет имаше възможност реално две години да работи и време да кандидатства по тези проекти, което за мен е малко. Проектите трябваше да бъдат подготвени много преди това, за да бъдат одобрени и реализирани. Силно се надявам, че Общината ще съумее да участва във всички прозорци, които се разкриват през новия период на оперативните програми. Всички виждаме ефекта от средствата, които получаваме от Европейския съюз, а по този начин се дава и възможност на голяма част от хората да бъдат обхванати в заетост.

Споменахте европейските проекти и програми. Тази възходяща линия трябва ли да продължи?

Трябва да се възползваме максимално от това, което можем да подготвим и защитим като проекти, за да получим адекватно финансиране. Това е изключително голяма помощ, защото ако искаме да реализираме някакъв друг проект със собствени бюджетни средства, ще е за сметка на друга дейност, която бихме могли да осъществим.

Имахте ли отправени питания към кмета и общинската администрация?

Едно от основните задължения на Общинския съвет и общинските съветници са контролните функции, а те се изразяват в отправени питания към кмета. Имало е питания и сме получавали своевременно отговори от страна на общинската администрация.

Промени ли се градът през това време и как определяте личния си принос?

Определено Самоков има друга визия. Много неща се направиха през тези четири години и това е резултат от съвместните усилия на съветниците и администрацията.

Често се изтъква като недостатък икономическата обстановка в района. Вие като ръководител, ангажиран в тази област, как ще коментирате?

Наистина икономическата обстановка не е много благоприятна и мисля, че усилията оттук нататък трябва да бъдат към създаване на по-добри условия в общината, за да може да има повече инвестиции и нови работни места.

Предстои поредна изборна кампания. Каква ще бъде тя, според Вас?

Иска ми се тази кампания да протече в една спокойна атмосфера, да се спазва добрият тон, да няма нападки от различните политически сили, защото ясно е, че всеки ще излезе с програма, всеки ще иска да я защити, но моят призив към всички е: „Нека оценим това, което е направено и ако следващите кандидати съумеят, нека надградят и постигнат още по-добри резултати”.

Ще Ви видим ли отново в листа за местните избори наесен?

Още е рано, тепърва ще ги коментираме тези неща. Ясно е, че ГЕРБ е управляваща партия, най-голямата политическа сила. Ще се постараем да покажем сериозно присъствие и този път на арената на предизборната борба.

Ако трябва да дадете някакъв съвет, някаква препоръка, в каква насока трябва да работи следващото общинско ръководство?

Всеки има своя гледна точка. Моята е, че трябва да бъдат оптимизирани дейностите в Общината, така че всеки служител да се чувства полезен, да бъде оптимално натоварен. Да има и съответни резултати от работата на Общината и най-вече добро отношение, защото тя би трябвало да е в услуга на всички граждани. В никакъв случай не казвам, че се работи зле, но има още какво да се направи.

Беше създаден и алтернативен Общински съвет. Как оценявате тези структури и имали място за тях?           

Винаги трябва да се чува и мнението на другата страна, защото невинаги това, което решават общинските съветници и прави общинска администрация в очите на останалите граждани е правилно. Аз по-скоро ги смятам като един коректив за дейността. Винаги има нужда да се чуе и думата на гражданите

А една идея за Обществен борд, който да включва както политически ангажирани фигури, така и обикновени хора дали би имала успех на местно ниво?

Аз лично подкрепям създаването на един такъв Обществен борд. По-голямата прозрачност относно дейността на Общината и на Общинския съвет не оставя съмнения у гражданите и помага за тяхната информираност. Така те биха приели по-лесно каквото и да било действие, предприемано от страна на общинската администрация. Важно е да има откритост, да има прозрачност, честност и коректност.

Кой беше най-големият пропуск?

Аз в момента не мога да кажа какво не сме свършили. Всичко, което ни е предоставяно като докладни, като становища, сме се старали в рамките на този Общински съвет да вземаме решения по всяка една преписка.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close