РегионалниСамоков

Бюджетът на Община Самоков за 2022 г. надхвърля 73 млн. лв.

На 18 март се проведе общественото обсъждане на проекта за бюджета

„Самоков 365“

Общественото обсъждане на проекта на бюджета на Община Самоков за 2022 г. премина при широк обществен интерес. То се проведе на 18 март. Стана ясно, че тазгодишният бюджет надхвърля 73 млн.лв.

Кметът Владимир Георгиев откри общественото обсъждане и  подчерта, че се очаква трудна година, предвид сериозната инфлация в горивата и еленергията, но въпреки това, чрез заложените стойности в бюджета, Община Самоков се е постарала да обезпечи всички аспекти на отговорностите си. Зам. – кметът Сия Шехтанова представи параметрите в бюджет 2022. Тя заяви, че той е изготвен при строго прецезиране на разходите, като специално внимание е отделено на отражението на инфлацията и кризите. Още с днешна дата се вижда увеличение на 30% в сферата на строителството и 200 % в цените на еленергия. Това прави прогнозирането доста по-трудно, но изготвения проект се придържа строго към рамките, необходими за обезпечаване на разходите в различните сфери. Бюджетът на Община Самоков за 2022 г. е в размер на 73 473 493 лв., от които местните приходи са 33 767 424 лв., а средствата по европейските програми 6 168 648 лв. Очаква се разпределението на нови средства за капиталови разходи от държавния бюджет, след планираната актуализация на бюджета през юни. Капиталовата програма за 2022 г. е близо 16 млн. лв., от които над 3 млн. са за инвестиции във ВиК сектора, а близо 6 млн. лв. са предвидените средства за асфалтиране. След представянето на бюджетната рамка бе дадена думата за коментари от страна на присъстващите.

Кметът на Бели Искър повдигна въпроса дали не може плануваният ремонт на пътя от КВЛ до хотел „Боровец Хилс” да продължи до село Бели Искър. Кметът отговори, че такова предложение община Самоков вече е внесла в МРРБ, заедно и с други четвъртокласни пътища на територията на общината.

Боби Борисов, като представител на младите хора от ромското население, предложи да се реновира площадката на ул. „Христо Максимов“ като се направи стрийт фитнес. Поискаха и със средствата, предвидени в бюджета за Ромския празник да им се даде възможност да организират футболен турнир. Другото предложение бе да се направи физкултурен салон на ОбУ „Неофит Рилски”, както и да се планират някои належащи инфраструктурни ремонти. Поискаха съдействие да почистят центъра на махалата, а последното направено предложение бе да не се разрешава провеждането на ромски сватби в центъра на махалата. Кметът обеща съдействие за почистването, както и за провеждане на турнира. Информира ги, че за физкултурния салон има готов проект, който ще бъде внесен за външно финансиране. Представи и заложените инфраструктурни проекти за Седми квартал, които ще се финансират от продажбата на имоти, северно от Седми кварта. По отношение на сватбите подчерта, че не е издал нито едно разрешително за провеждането им и за констатирани нередности да се сигнализира полицията.

Представители на инициативен комитет от село Алино поискаха общината да изготви проект за площадното пространство на селото и дадоха предложения за спешни ремонти на водопроводи на улици.

Кметът на Драгушиново Георги Хаджийски поиска приходите от продажбата на сградата на АПК в селото да се реинвестират в благоустрояване в Драгушиново. От своя страна кметът Георгиев констатира, че през последните години в Драгушиново се реализира проект за цялостно асфалтиране на четвъртокласния път, който преминава през цялото село. Подменят се ежегодно водопроводи, възстановяват се улични настилки, през тази година ще се направят нови улици, ще се реализира екологичен проект за крайречната зона на селото, извършиха се редица благоустройствени дейности, изградиха се детска и фитнес площадка. Община Самоков се стреми справедливо да разпределя средствата между отделните села, за да може да се реализира ежегодно инвестиционна програма във всяко село.

 

Общинският съветник Петър Георгиев повдигна отново въпроса за изключително належащия проект за ВиК Искровете. Кметът отговори, че Община Самоков има готов инвестиционен проект и се очаква в новия програмен прозорец, ако има възможност за финансиране да кандидатства с инженеринг, защото при динамика в цените на строителството, ако бъде изготвен технически проект, той бързо ще загуби актуалността си. Предложението да се реализира проекта на етапи не е възможно за изпълнение, тъй като няма кой да узакони канализация, без тя да има заустване. Общинският съветник Любомир Лобутов поиска да се увеличат средствата за селата. От администрацията отговориха, че средствата за ВиК и асфалтиране са само част от предвидените инвестиции по селата. Към проекта за бюджет има подробен списък с размер на предвидените за всяко село средства.

 

Всички направени предложения на обсъждането и от проведеното онлайн обсъждане в социалните мрежи ще бъдат приложени към проекта за бюджет 2022. Тези, които има възможност, ще бъдат включени още тази година.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close