Политика

Бойка Михайлова: „Твърденията и нападките, че ОбС е слаб са неоснователни и прибързани”

Оценката – в края на мандата

 

Анелия Балабанова

12591742_10205990289817415_626245306_oЩе има ли нови избори за общински съветници в Самоков? Кой знае и трудно някой би се наел да даде отговор на този въпрос. Затова оставяме временно настрана постановеното в края на месец декември решение на Административен съд – София област. Излизайки извън всякакви коментари, политическото говорене и абстрахирайки се от всякакви хипотези „ако” – ако се случи, „какво” – какво ще последва и „защо” – защо въобще се стигна до подобно развитие на нещата, продължаваме нашата поредици за новите лица в местния парламент. Бойка Михайлова е едно от тях. Пред нея и колегите й в настоящия Общински съвет, който продължава да бъде легитимен и действащ, предстоят сериозни изпитания. В началото на всяка година точка номер едно от дневния ред е приемането на бюджета – важна и отговорна задача. Отделно от това са рутинните задължения – решения за кандидатстване по различни проекти с външно финансиране от страна на Общината, текуща работа в комисиите. Като учител, Бойка Михайлова беше сигурно попълнение на ПК по Култура, образование, младежки дейности и спорт. Освен това стана част и от комисията по здравеопазване и социални дейности. Къде се чувства в „свои води”? За идеите, поетата отговорност и ангажиментите – коментар от първо лице.

 

Г-жо Михайлова, коя е първата задача, която си поставяте сядайки, на общинския стол? Горещ ли е той?

 

Сядайки на общинския стол, първата задача, която си поставих бе обстойно да се запозная с материалите, които получих на първото заседание на Общинския съвет, а те са – „Наръчник за новоизбрани кметове и общински съветници” и „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”.

Общинският стол е горещ, защото, сядайки на него поемаш голяма отговорност пред хората, които са те подкрепили и трябва да вземаш мъдри и правилни решения за просперитета и бъдещето на Община Самоков.

 

 

Има ли значение партийната окраска при вземането на решения и екипът?

 

От наблюденията, които имам до този момент партийната окраска няма значение. Работим в екип, въпреки различните партийни принадлежности. Обстановката е спокойна и делова. Всички докладни и молби до момента на заседанието на Общинския съвет са обсъдени и утвърдени от комисиите. В работните срещи на Постоянните комисии участват и представители на общинска администрация, както и кметът на Община Самоков – Владимир Георгиев с цел да се осигури ефективна организация на работа.

 

 

         Каква е причината за вашата кандидатура?

 

Член съм на БСП от 34 години. Членувам в „Клуб на учителите”. Не съм предала своите убеждения и идеи през годините. В партията съм заемала различни длъжности като секретар на организация, секретар – касиер и член на ръководството на Общинския съвет на БСП.

 

 

     Кои, според Вас, са наболелите проблеми в нашата община и какъв е пътят за разрешаването им?

 

Наболелите проблеми в нашата община са:

 

– развитие на инфраструктурата, както в града,така и в селата.

– водоснабдяване и канализация в селата

– развитие на читалищната дейност тъй като във всички села, без Продановци има читалищни сгради, в които кипи дейност, но се нуждаят от ремонт, отопление и финансиране

– развитие на туризма и финансиране на обекти свързани с изграждането на културни паметници като „Шишманово кале” с цел привличане на туристи

– здравно обслужване в селата

– ремонт и оборудване със съвременна техника на учебните заведения на територията на общината

– откриване на нови работни места и задържането на младите хора в общината

– модернизация на уличното осветление и т.н.

Пътят за решаването на проблемите е участие в проекти и осигуряване на средства за финансиране.

 

 Кое приемате като лична кауза в работата си като общински съветник?

 

В работата като общински съветник моята лична кауза е свързана с образованието. Като председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители, който наброява над петстотин синдикални членове – педагогически и непедагогически персонал, а и дългогодишният ми стаж като учител ме задължават да работя най – усилено в тази област. Работя в две Постоянни комисии – „Образование, култура, младежки дейности и спорт”, „Здравеопазване и социални дейности”.

 

В един колективен орган, какъвто безспорно е ОбС, има ли място за защита на собственото мнение?

 

Общинският съвет безспорно е колективен орган, но всеки един от съветниците може да изрази своето собствено мнение, стига то да е правилно и конструктивно, и да отговаря на изискванията в чл.3 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, който гласи: „Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие”.

 

 

Как намирате партийната конфигурация в сезона 2015/2019 година?

 

Да, Общинският съвет е многообразен. Има представители на седем политически сили, но всеки, който тръгва в политиката трябва да е наясно, че това е много отговорна и важна работа с обща цел и се работи в екип. Всеки един от съветниците трябва да осъзнае, че се вземат решения, от които зависи развитието на Община Самоков, живота и благото на хората.

 

 

От какво ще се водите при вземането на решения и кое ще бъде Ваш коректив?

 

В работата ми като общински съветник ще се ръководя преди всичко от принципите на законност, отговорност и компетентност за превръщането на Община Самоков в привлекателно място за живот, бизнес, инвестиции, спорт и туризъм, с конкурентна икономика, чиста околна среда, съхранени традиции и култура.

 

 

Очаквате ли преразпределение на силите и вътрешни коалиции?

 

Преразпределението на силите и оформянето на вътрешни коалиции в Общинския съвет не са присъщи за мен. Това ще бъде голяма грешка и не вярвам двадесет и деветте общински съветници да допуснат подобни грешки.

 

 

Смятате ли за основателни твърденията и нападките, тиражирани в публичното пространство, че това е най – слабият ОбС за последните години?

 

Твърденията и нападките, че ОбС е най-слабият са неоснователни и прибързани. Тези твърдения произлизат от факта, че в този общински съвет има нови хора, които не са достатъчно познати на обществеността. Те са с нови идеи и виждания за развитието на община Самоков. Нека новоизбраният Общински съвет да работи спокойно и да извършва своята дейност и в края на мандата ще направим оценка дали е най – слабия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close