Седмицата

Антените на мобилните оператори – къде е мястото им и вредни ли са?

anteniАнна Манова

От няколко години живеещите на „Абаджийска 2”, „Абаджийска 4” и „Абаджийска 6” имат притеснения относно излъчванията от поставени антени на мобилен оператор на покривите на жилищните им сгради. Всъщност антените са разположени на блока на „Абаджийска 4”. Сагата за тях започва през 2002 година, когато излиза разрешение за поставянето им. На 10.06.2002 година Министерство на здравеопазването, въз основа на изискванията на Наредба № 9 на МЗ и МОС за пределно допустимите нива на електромагнитните полета в населените територии (ДВ, бр. 35/ 91г.) съгласува местоположението и дава положителна оценка на проекта за обект „БАЗОВА СТАНЦИЯ 2082”, гр. Самоков, ул. „Абаджийска 4”. Като се уточнява, че след пускането на базовата станция в пробна експлоатация, обектът ще подлежи на санитарен контрол чрез практически измервания за проверка за електромагнитни полета, пак базираща се на Наредба № 9. Няколко дни по-късно излиза и експертна оценка, която уточнява какъв ще е точно обектът, какви ще са излъчванията на електромагнитното поле и заключва, че всичко ще бъде в границите на допустимите нива и че за живеещите в близост няма да има никакъв здравен риск. Експертната оценка е от 13.06.2002 година, като е изготвена от инж. М Вацов и зав. лаборатория „Физически фактори” ст.н.с М. Израел. Следва разрешение за извършване на строително-монтажни работи от страна на Община Самоков, с дата 25.06.2002 година.

Антените са поставени. А притесненията на самоковците, живеещи в непосредствена близост, от този факт продължават вече години наред. Тяхното изрично желание е тези антени да бъдат премахнати от етажната им собственост и поставени на друго място, отдалечено от жилищни сгради. Те смятат, че са подложени на непрекъснато облъчване от вредни електромагнитни полета, като се позовават на Наредба №9, в която казват, че е посочено, че подобен тип антени не трябва да бъдат поставяни на жилищни сгради и детски градини. „В тези три блока живеят деца, колко за една детска градина!”, казват живеещи на „Абаджийска 6”. Блоковете са 8-етажни, т.е не достатъчно високи за подобен тип антени.

Така живеещите на етажна собственост на „Абаджийска 4”, представлявани от своя управители на ЕС, на събрания разглеждат проблема и решават да изискат строителното разрешение за изграждане и монтиране на съоръженията, разрешението от РИОКОЗ за монтирането им, документ, че тези антени отговарят на българските и европейски стандарти за безопасност, документи за извършени измервания, както и документ от съответния оператор. Този набор от документи те го получават през 2010 година. Като полученото отговаря на очакванията им – там прилежно е описано, че всичко е законово и няма наличие на опасни нива на електромагнитните полета и вълни. Естествено това е нещо, с което живеещите на „Абаджийка 2” не са съгласни и продължават своята битка.

Като живеещите на споменатата „Абаджийска” споделят, че измерванията се правят по начин, обгърнат в неяснота и мъгла, което ги навежда на мисълта, че и тук се извършва нередност. Тяхното притеснение идва от един конкретен факт, че при едно от замерванията /може би и единствено/, извършителите на тази дейност са казали  да не се излиза на терасата на живеещите на последния етаж. Което си е сигнал.

Управителят на етажната собственост на „Абаджийска 2” Нончо Димитров, който ни потърси и запозна с проблема, споделя: „Пътувал съм често до Западна Европа и ми е направило впечатление, че където има населени места има изградени такива станции и всичко е над височината на най-високата сграда. В никое село, да вземем например в Сърбия, Словения, Хърватска, когато съм минавал, ако къщата е да кажем 10 метра, то подобен тип станции са два пъти по-високо, за да са безвредни за живеещите. Доколкото съм запознат, вълните се разпространяват хоризонтално, настрани, не надолу. А при нас те са поставени на височината на етажите, това е недопустимо”.  И продължава – „Има реална опасност от облъчване. В мазето ни са разположени клетките, а на покрива антените. Антените, които в момента се намират на „Абаджийска 4” облъчват „Абаджийска 2 и 6”. Всички живеещи сме против тези антени и искаме те да бъдат махнати”. Всички собственици са се подписали, че искат антените да бъдат свалени от блоковете им и преместени на необходимите за това места, на дистанция от жилищни сгради.

Преди няколко години същият проблем са имали и жителите на „Абаджийска 6”, като те с общи усилия са премахнали антените на друг мобилен оператор. „Ако е редно, нямаше да се свалят антените оттук”, споделят очевидци. Също живеещите там са правили подписка, потърсили са мнението на юристи, писали са писма до всички звена и все пак решението им е взето под внимание и антените незабавно са премахнати и поставени в други точки. Това нещо искат и от „Абаджийска 2” и „Абаджийска 6”. Защото тук не става дума за някаква прищявка, а се отнася до здравето. Те ще продължават да се борят срещу вредните според тях облъчвания и абсолютно нередното поставяне на антените върху жилищните им блокове.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close