ОбществоРегионални

Щъркеловите домове в Доспей станаха по-сигурни и безопасни

Самоков 365

На 16-ти ноември Електроразпределителното дружество ЧЕЗ стартира от района на Самоков инициатива, свързана с монтирането на елементи по мрежата и целяща защита на птиците. Акцията е част от мащабния проект „Живот за птиците” на стойност 2.6 млн. евро и се осъществява в партньорство с Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. В рамките на проекта се  предвижда монтирането на 4 000 предпазни и 3 600 маркиращи съоръжения на рискови стълбове, и 900 платформи за повдигане на щъркелови гнезда. Дейностите ще се извършат в 19 защитени зони по Директива на птиците на ЕС, част от мрежата на Натура 2000. През 2018 г.БДЗП стартира теренни проучвания, за да определи важните за птиците места и да гарантира целесъобразно насочване на усилията на компанията. За старт на кампанията беше подбрано самоковското село Доспей и емблематичното му щъркелово гнездо, което вече няма да представлява риск за птиците и за мрежата.

„Монтирането на птицезащитни продукти е важно както за птиците, така и за хората. Дейностите по обезопасяване предпазват мрежата от пожари в резултат на досега с птиците, като по този начин се миниминизира рискът не само от възникване на аварии и смущаване на комфорта на клиентите на дружеството, но и от вреди за околната среда. Вярваме, че ще допринесем значително и за опазване на застрашените видове птици”, каза Крм Гледжарски, ръководител отдел „Управление на качеството” в ЧЕЗ. Проектът е с бюджет 2.65 млн. евро. Електроразпределителното дружество инвестира в него над 800 хил. евро, както и човешки ресурс и усилия за неговото изпълнение. Финансиране от 1.85 млн. евро е осигурено от Европейската комисия по програма Life на Европейския съюз. Дейностите по намаляване на конфликта диви птици-електропроводи ще продължат до края на 2022.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close