Регионални

Ще станат по-осветени улиците на Самоков и селата?

Анелия Балабанова

OsvetlenieОбщината има готов и одобрен технически проект за подмяна и модернизация на уличното осветление на града и селата с енергоспестяващи тела. Същият е внесен е за разглеждане  и с него Общината кандидатства за финансиране пред Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници /ФЕЕВИ/ в размер на 1 млн. 851 238 лв. Важно уточнение, че не става дума за безмъзмездна финансова помощ, а за кредит при минимални лихви, като идеята е той да бъде върнат поетапно от реализираните икономии при осветлението. Към момента уличното осветление е едно от направленията, в които се регистрират сериозни разходи – харчат се близо половин милион лева годишно. Голяма част от телата, разположени по улиците на Самоков и селата са в незадоволително състояние или липсват, което предизвиква сериозни затруднения, особено през зимния период. Това налага и съответните мерки. Финансовият аспект и последващият икономически ефект бяха разгледани на проведено обществено обсъждане. На него присъстваха представители на общинска администрация, съветници, граждани. Представител на „Енефект” представи резултатите от направено обследване. Общият брой на съществуващите в момента осветителни тела в Самоков е 3046, а в селата варират между 67 и 359. По време на срещата беше споменато, че съществуващото улично осветление е изградено без генерален план. През 2003-2004 г. е направена частична реконструкция и модернизация. Голяма част от сегашните лампи не издържат повече от година-година и половина, а на места все още се срещат живачни. По думите на специалистите, при подмяната на сега съществуващите осветителни тела с LED ще се постигне значителен икономически и не последно място екологичен ефект. Предстои Общинският съвет на свой ред също да се произнесе относно поемането на общинския дълг и реализация на проекта.

 

 

.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close