Любопитно

Ще се превърне ли село Драгушиново и в пристанище?

Идейното намерение за изграждане на аква парк на Искъра до Драгушиново

Касае се за едно твърде интересно инвестиционно намерение на „Сноу анд Уейк Бългерия“ ЕООД, представлявано от Матю Пигдън, което предвижда изграждането на зелен парк със зона за къмпинг, малък воден парк, магазин и офис на площ от около 52 декара на западния бряг на река Искър до моста на село Драгушиново, които ще бъдат изцяло природосъобразни и ще окажат благоприятно въздействие върху развитието на туризма в региона.

Разработеният бизнес план „Драгън парк“ цели с инвестиции в размер на 300 000 лева и взета на концесия за 15 години земя, общинска собственост, с последваща възможност за евентуално закупуване, да бъде изградено модерно спортно – развлекателно съоръжение за практикуване на водни спортове – водни ски, уейк борд и др., снабдено с единствен по рода си в България електрически въжен лифт, както и подходяща инфраструктура. Съоръжението ще бъде с олимпийски стандарт и ще позволява подготовката на спортисти за Олимпийските игри през 2020 година, когато като олимпийски спорт ще бъде включен и уейкбордът. Удобното местоположение на съоръжението в Драгушиново ще позволява базата да бъде използвана за организиране на еко лагери за деца и младежи от София, Пловдив, Благоевград, Англия и Европа, както и предоставянето на преференциални цени за деца и младежи от Драгушиново, Самоков и цялата община. Предвижда се осигуряването на постоянна и сезонна работа за: един парк мениджър; пет квалифицирани български и английски инструктори по уейкборд; трима парк рейнджъри (патрули) и двама продавач – консултанти в магазина.

Понастоящем теренът, обект на интерес от инвестиционното намерение е мочурлива зона на западния бряг на река Искър до Драгушиново

Бизнес планът

Съотнесен към идеите на класическото произведение в сферата на изготвянето и реализирането на бизнес планове на големия британски теоретик на модерното управление – Пол Бароу, озаглавено „Най-добрите бизнес планове“ (изд. „Класика и стил“ ООД, С. 2002 г., превод от английски К. Иванов), бизнес планът „Драгън парк“ е един типичен пример за тяхната практико – приложимост и в български условия. Известно е обаче, че в отделните страни, дори и в състава на Европейския съюз, пътят от възникването, разработването и реализирането на една идея, та била тя и прекрасно направен бизнес план, може да бъде изминат за различен период от време, като обикновено е налице добре изразена зависимост между богатството на съответната държава и необходимото време за започване на генерирането на печалба от бизнес плана, като това време е максимално съкратено в развитите и богати страни, докато в бедните държави изминаването на пътя продължава дълго, а целта може и никога да не бъде достигната, просто защото съществуват изключително много институционални бариери. Безспорно една от тези институционални бариери се отнася и до цялостното отношение на гражданите на съответния регион към оценката на водата като богатство, ресурс и дори – начин на живот.


Теренът се намира до моста на река Искър при Драгушиново 

 

Културата на живот с водата

Преди време, един от корифеите на туризма в нашата страна, минавайки през едно друго село в Община Самоков, намиращо се в непосредствена близост до язовир Искър, беше казал култовата реплика, че ако местните хора имаха културата на живот с водата на швейцарците, англичаните или холандците, биха могли така да се възползват от предлаганото водно богатство, че да бъдат сред най-богатите не само в Самоковско, но и в страната ни.

Известно е също така, че връзката на жителите на Драгушиново с река Искър е отколешна – предците на днешните драгушинци са ползвали речните води и за промиване (плавене) на желязна руда, и за механично задвижване ковашките мехове на пещи (видни) за претопяването на рудата, и за механично задвижване на самокови, дараци, воденици, и за напояване на ливади, ниви и градини. Доколко обаче биха могли да се възползват от предлаганите възможности на проекта за изграждане на аква парка с оглед превръщането на селото в модерна туристическа дестинация, е въпрос с много неизвестни. На проведеното през февруари Общо събрание на жителите на селото, на което бе представено идейното намерение за изграждане на аква парка на западния бряг на Искъра, то бе посрещнато с бурни аплодисменти. Реализирането на бизнес плана обаче зависи не толкова от самите драгушинци, колкото от много институции, при това – често с противоречиви интереси. При всички случаи обаче реализирането на този бизнес план би донесло не малко ползи и за Драгушиново, и за Самоков, и за региона.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close