Слайд категория

Ще заживеем ли в по-чист град?

konteinerНаближава пролетта – време за разходки и приятно прекарване сред природата. Всичко това звучи добре, но няма как да пренебрегнем мръсотията, която властва навсякъде. Инициативи като тази „ Да почистим България за един ден” се радват на широк обществен отзвук, но не са в състояние да заличат всички поражения върху околната среда. Това поражда въпроса за културата и по-скоро липсата на такава. В някои хора нейното отсъствие си личи от километри, особено що се отнася за разделното събиране на отпадъците и не само.

С решение на ОбС-Самоков беше прието и считано от 01.10.2013 г. е сключен безвъзмезден договор за сътрудничество с „Булекопак” АД за разделно събиране на отпадъци. Организация за оползотворяване на отпадъци притежава лиценз за тази дейност от 23.04.2013 г., който е издаден от Министерството на околната среда и водите. Дружеството приема да организира за своя сметка на територията на община Самоков система за разделно събиране на масово разпространените отпадъци от опаковки. Съгласно Закона за управление на отпадъците до контейнерите за битови отпадъци в Самоков и курорта Боровец са разположени контейнери тип „бобър” за обслужване на домакинствата, общо 240 броя с обем 110 л., които са обозначени. 84 от тях са жълти, предназначени за събиране на пластмаса и метали, 79 сини, в които могат да се изхвърлят опаковките от хартия и картон и 77 зелени – за стъкло. Събирането и извозването на отпадъците ще става по график като фирмата е задължена да събира всеки контейнер поотделно съгласно графика. Няма да се позволява смесването на различните отпадъци. Обслужването на съдовете за разделно събиране е възложено на ЕТ „Юлияна Георгиева” – дружеството притежава регистрационен документ за отпадъци, издаден от РИОС-София. Досега всичко това се извършваше от фирма „РЕПАК”, която е без подновен лиценз.

Има организирано събиране и в по-големите села – Говедарци, Мала църква, Маджаре, Бели Искър, Радуил, Марица, Продановци, Драгушиново, Широки дол, Доспей, в които са разположени общо 315 броя цветни кофи „Мева”. Домакинствата от останалите села ще бъдат обхванати кампанийно чрез цветни чували. Броят им се определя съобразно жителите. Участието на населението в процеса на разделното събиране на отпадъците ще бъде приоритет за „Булекопак” АД. Поради това организацията ще отдели значителен ресурс и за организиране и на локални проекти. Планираните дейности ще бъдат в няколко основни направления: информационно-образователни дейности за деца от предучилищната и училищна възраст, изготвяне и разпространение на информационни материали и др..

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close